De Boerhoorn in Rolde: hoe hangt de vlag erbij?

De discussie over de toekomst van De Boerhoorn in Rolde duurt al 1,5 jaar. De belangstelling is gereduceerd van 150 inwoners op de eerste bijeenkomst naar één op de laatste. Hoe hangt de vlag erbij?

Donderdagavond beslist de raad in Aa en Hunze over een kadernotitie die duidelijk moet maken welke kant het op moet met ontmoetingscentrum en sporthal De Boerhoorn. Daarmee worden eindelijk wat knopen doorgehakt.

Waarom duurt het zo lang?

Dorpsbewoners kwamen steeds met nieuwe ideeën aanzetten, waardoor de discussie alle kanten opging. Al sinds februari vorig jaar is het college van B en W in overleg met de gebruikers van De Boerhoorn. Het centrum is de enige dorpsaccommodatie in Aa en Hunze die door de gemeente wordt gerund, waardoor de gemeente opdraait voor het jaarlijks tekort van drie ton. De kosten liepen hoog op vanwege een slechte bezetting en veel onderhoud. Dat moet anders, vond de gemeente.

Welke plannen zijn er bedacht?

Het college kwam, na overleg met een klankbordgroep, met acht scenario’s die voor een betere invulling en bezetting van het gebouw moeten zorgen. Hun voorkeur: laat de sporthal (inclusief sportzaaltje) intact, sloop het oude ontmoetingscentrum en bouw een nieuw, kleiner mfc-gedeelte met daarnaast een gezondheidscentrum. Dorpsbewoners schoten het plan af. Breidt de sporthal uit, stelden sportverenigingen die met ruimtegebrek kampen. Anderen stelden voor een zwembad te bouwen. Heijerman wilde zijn huiswerk best opnieuw doen, als er duidelijke kaders werden vastgesteld.

Wat geven de kaders aan?

Er wordt onder meer beschreven hoe de ontmoetingsfunctie versterkt kan worden en hoe beheer-, onderhoud- en energiekosten verlaagd kunnen worden. Daarin worden voorzetten gedaan: voeg een gezondheidscentrum toe, zet vrijwilligers in, sloop het gedateerde mfc-gedeelte en zet er een nieuw gebouw neer. Een grotere sporthal is niet nodig en Kinderopvang zou naar de gedeeltelijk leegstaande Jan Thiesschool kunnen verhuizen.

Wat vindt de politiek?

De raadscommissie vindt de notitie ‘op zich helder’. De politiek vraagt zich wel af of er genoeg vrijwilligers op de been zijn te krijgen. In elk geval een deel van het centrum moet straks draaien op vrijwilligers. Dat de sporthal blijft staan vinden alle partijen een goed plan. VVD en PvdA maken zich wel zorgen om het ruimtegebrek waar de handbalvereniging mee kampt. Zij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om deze sportclubs meer ruimte te bieden.

En hoe nu verder?

Gaat de raad vanavond akkoord met het plan, dan gaat B en W met de klankbordgroep om tafel om het verder uit te werken. Heijerman verwacht dat dit alsnog tot het voorkeursscenario leidt, maar eerst moet goed onderzocht worden wát er gebouwd moet worden en voor wíe. Ook moeten vrijwilligers geënthousiasmeerd worden. Voor de uitvoering is 2,5 miljoen euro vrijgemaakt. Heijerman: „Als die kosten meevallen, kunnen we het sportzaaltje misschien uitbreiden.” Over een jaar wil hij de schop in de grond zetten.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.