De Cito-toets bestaat niet meer

Deze week maken leerlingen van groep 8 de Eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit drie toetsen. Maar wat de uitslag ook wordt: het advies van de school bepaalt naar welk vervolgonderwijs een kind gaat.

Alle leerlingen uit groep 8 maken toch de Cito-toets?

Nee. De Cito-toets bestaat niet meer. Scholen zijn verplicht een objectieve toets te doen om te laten bepalen naar welke middelbare school een kind het beste kan: vmbo, havo of vwo. Cito had jarenlang bijna het alleenrecht op de toets, maar dat is niet meer zo. Scholen kunnen nu kiezen uit drie door het ministerie goedgekeurde toetsen: de Centrale Eindtoets (gemaakt door Cito), de IEP-toets (gemaakt door Bureau Ice) of de Route8-toets (gemaakt door A-Vision).

Wat is het verschil tussen die toetsen?

De Centrale Eindtoets is eigenlijk de ‘ouderwetse’ Cito-toets. Drie ochtenden maken leerlingen opgaven over taal en rekenen, en als een school het wil ook wereldoriëntatie. Leerlingen maken de toets op papier of digitaal, en voor zwakke leerlingen is een aangepaste toets. De IEP-toets is alleen op papier. Leerlingen krijgen een boekje met opgaven met open- en meerkeuze vragen. De afname van de toets is op twee ochtenden van elk twee uur. Voor dyslectische leerlingen kan de toets op de computer of radio worden voorgelezen. De Route8 is een digitale toets. Leerlingen maken de toets in twee tot drie uur op de computer of tablet. De toets past zich aan aan het niveau van de leerling. Bij leerlingen die meerdere antwoorden fout hebben, worden de vragen makkelijker. Zo worden ze niet gefrustreerd. Leerlingen die steeds alles goed hebben, krijgen moeilijker vragen.

Hoeveel scholen in Groningen en Drenthe doen een van de nieuwe toetsen?

In Drenthe (294 basisscholen) doen 59 scholen IEP en 27 scholen Route8. In Groningen (286 basisscholen) kiezen 37 scholen voor IEP en 29 scholen voor Route8.

Zijn de uitslagen van de drie toetsen wel met elkaar te vergelijken?

Ja. Of een leerling nu de Centrale Eindtoets, de IEP of Route8 maakt, hij heeft evenveel kans een vmbo-, havo- of vwo-advies te krijgen.

Kinderen weten toch al naar welke school ze gaan?

Voorheen werd de Eindtoets in februari afgenomen en kwam daarna het schooladvies. Dat is sinds vorig jaar omgedraaid. Nu is het advies van de leerkracht van groep 8 doorslaggevend. De leraar kent de leerling en hij kijkt meestal naar de prestaties van leerlingen van de laatste drie jaar van de basisschool. Op basis daarvan geeft hij een advies. Middelbare scholen moeten het advies van de basisschool accepteren. Ze mogen geen extra eisen stellen.

En als de uitslag van de toets anders is?

Als de het advies van de Eindtoets hoger uitvalt, moet de basisschool zijn schooladvies heroverwegen. Vaak wordt met ouders en kind overlegd wat het beste is. Een kind heeft het recht naar de hogere onderwijssoort te gaan, maar het hoeft niet. Als het advies van de Eindtoets lager uitvalt, gebeurt er niets. Het kind gaan ‘gewoon’ naar het schooltype wat hem door de meester of juf is geadviseerd.

Werkt dit systeem beter?

Veel basisscholen zijn blij dat ze af zijn van de (Cito-)toets in februari. Dat werd door veel leraren, ouders en leerlingen beschouwd als het eindexamen van de basisschool en gaf veel stress. Door het advies van de leraar bepalend te laten zijn, is de druk van de ketel. Maar vorige week kwam de Onderwijsinspectie met een rapport waaruit blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders bij gelijke geschiktheid regelmatig een lager schooladvies krijgen dan die van hoogopgeleide ouders. En bij kinderen van laagopgeleide ouders wordt het schooladvies veel minder vaak bijgesteld dan bij die van hoger opgeleide ouders. Minister Bussemaker (onderwijs) is er van geschrokken en wil, als het zo doorgaat, het toetssysteem misschien toch weer aanpassen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.