Na de Hoogeveense ijsbaansof heeft dagdromen over een nieuw zwembad in 2021 plaatsgemaakt voor realiteitszin. Hoogeveen kan nog jaren verder met De Dolfijn, leert onderzoek naar de staat van het verouderde zwembad. Maar de kosten stijgen gestaag door.

Het bestuurlijke en politieke deel van Hoogeveen dat zich jarenlang verkneukelde over de komst van een gecombineerde ijsbaan met zwembad heeft de roze bril vorig jaar september afgezet, toen bleek dat de totale investering van bijna 32 miljoen euro met ruim 19 miljoen overschreden zou worden.

Einde oefening. Vervolgens diende zich de vraag aan: hoe nu verder met het in 1969 gebouwde zwembad De Dolfijn?

Kosten en beperkingen

Al snel na de ijsbaansof verstomden de kritische geluiden over en tekortkomingen van het huidige zwembad. Waar verantwoordelijk wethouder Erwin Slomp lange tijd wees op de oplopende kosten, de beperkingen voor recreatief zwemmen, zwemmen voor doelgroepen en de uitstraling van het complex, is de teneur nu dat deze basisvoorziening van maatschappelijk belang is (en blijft) voor Hoogeveen.

En dus mag de respectabele 50-jarige Dolfijn volgens de gemeente niet kopje onder gaan. Ook binnen het zwembad zien ze voldoende perspectief, bleek eerder al.

Ondertussen moet Hoogeveen er, in de woorden van Slomp, wel ‘steeds meer geld achteraan gooien’. In 2017 nog 1,3 miljoen euro, een jaar later al 1,5 miljoen. En dat bedrag wordt alleen maar hoger, stelde de wethouder bij herhaling. Volgende maand wordt in de jaarrekening duidelijk wat de gemeentelijke bijdrage is geweest in 2019.

Focus op (groot) onderhoud

Nu nieuwbouw niet aan de orde is, verlegt de blik zich weer naar (groot) onderhoud. Om te weten hoe het met De Dolfijn is gesteld liet de gemeente de Antea Group onderzoek doen naar de bouwkundige en technische staat van het zwembad. Acht jaar geleden was de laatste serieuze inspectie.

De bevindingen van de keurmeesters vielen mee, in de zin dat er geen acuut probleem is met de veiligheid of continuïteit. De redelijke staat van het gebouw is op zich een klein wonder: de technische levensduur van een zwembad ligt, mede door de hoge temperaturen en luchtvochtigheid, tussen de 30 en 40 jaar.

Aan de andere kant moeten wel diverse (sterk) verouderde onderdelen vervangen worden, waaronder leidingen en de coating van de baden. Het gaat om een bedrag van 320.000 euro, dat al in de gemeentelijke begroting was opgenomen.

Dat onderhoud stond gepland in het najaar, maar door de coronacrisis begint de gemeente daar nu zo snel mogelijk mee. Het zwembad is toch gesloten, zodat later niet opnieuw inkomsten van bezoekers worden misgelopen. Normaal trekt De Dolfijn rond de 170.000 bezoekers per jaar.

Tekort

Hoogeveen verwacht tot en met 2023 in totaal 855.000 euro nodig te hebben voor onderhoud van De Dolfijn. De gemeente komt nog zo’n 125.000 euro tekort om alle benodigde ingrepen te realiseren.

Behalve dat gat en verminderde inkomsten door de coronacrisis, wijst het college op mogelijke (andere) tegenvallers. ,,Het kan voorkomen dat bij het uitvoeren van het groot onderhoud extra calamiteiten ontstaan die opgelost moeten worden’’, schrijven B en W aan de raad. ,,Dit kan voor (aanzienlijke) meerkosten zorgen.’’

Aanvullende onderzoeken

Ook zijn volgens adviesbureau Antea Group nog aanvullende onderzoeken nodig naar de betonschade van bassins, een scheur in de bodem van het wedstrijdbassin en het doorbuigen van een gevel in de ruimte waar het wedstrijdzwemmen is.

De gemeenteraad krijgt nog voor de zomervakantie een voorstel over de toekomst van het zwembad. De financiële consequenties van het nog te nemen besluit wordt meegenomen in het gemeentelijke huishoudboekje over 2021-2024.

Slecht nieuws

Vóór de ambitieuze ijsbaanplannen zat een nieuw zwembad (ook toen zonder geld) op de gemeentelijke reservebank van 2022/2023. Na het definitief afketsen van de ijsbaan/zwembadcombinatie, openbaarde zich ander slecht nieuws.

In Hoogeveen kwamen grote financiële tekorten aan het licht, met als gevolg stevige bezuinigingen en een drastische uitgavenstop. Tel daar de huidige crisis bij en een nieuw zwembad lijkt verder weg dan ooit. Maar niet uit beeld, meent het CDA.

CDA wil sparen

Deze partij wil dat Hoogeveen gaat sparen voor een nieuw zwembad. Dat betekent een uitgave van zeker 15 tot 20 miljoen, zo hebben de christendemocraten globaal berekend.

,,Dit is voor de gemeente de komende tijd totaal onrealistisch, maar komt in financieel betere tijden wellicht wel weer aan de orde’’, zegt CDA-raadslid Kamiel Bertels. ,,Op dit moment moeten we daarom zorgen dat het huidige zwembad voor de komende tien jaar veilig en goed open kan blijven.’’

Met andere woorden: op naar het 60-jarig bestaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe