De Proefkolonie krijgt steun, maar ook andere musea in Westerveld staat het water inmiddels tot de lippen

Museum Valse Kunst in Vledder. Foto Archief DvhN

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord ontvangt 50.000 euro steun vanwege alle coronaschade. Maar ook de drie andere (kleine) musea in Westerveld staat het water inmiddels tot de lippen.

,,Dit is een heel moeilijke tijd. De financiële situatie is bij alle drie musea erg zorgelijk”, laat Michiel Rutten weten. Hij is secretaris van het archeologische OERmuseum in Diever, maar ook spreekbuis namens museum Valse Kunst en Miramar Zeemuseum, beide in Vledder.

Deze week werd bekend dat De Proefkolonie, het vorig jaar geopende nieuwe museum van de Maatschappij van Weldadigheid, 44.000 euro op de rekening krijgt bijgeschreven. Het museum, in het Huis van Weldadigheid, is zwaar getroffen door de coronacrisis.

Wethouder Klaas Smidt vertelde de gemeenteraad dat De Proefkolonie 25.000 euro van de provincie ontvangt. Westerveld legt daar 19.000 euro bij. De Maatschappij van Weldadigheid, als eigenaar van het pand, brengt 6000 euro huur niet in rekening.

‘Proefkolonie kan tot september overleven’

Net als alle andere musea is De Proefkolonie net weer open, na sinds half maart de deur op slot te hebben moeten houden. Ondertussen was het museum financieel flink in het nauw geraakt. Het dreigde de salarissen van het vaste personeel over juni niet te kunnen betalen, legde de wethouder uit. Hij zei de raad dat het museum nu in ieder geval tot september zou moeten kunnen overleven.

Het OERmuseum en de twee musea in Vledder, die sinds enkele jaren samen optrekken als Schatkamers van Zuidwest-Drenthe , draaien met vrijwilligers. Maandelijks terugkerende salariskosten hebben zij daarom niet.

Rutten: ,,Maar ook wij hebben het een flinke tijd zonder inkomsten moeten stellen: geen entreegeld, maar ook geen opbrengsten uit horeca en winkeltjes. En dat terwijl de vaste lasten gewoon doorliepen. Alle drie musea hebben eenmalig 4000 euro gekregen uit het TOGS-fonds (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, red.). Daar waren we blij mee, maar het is onvoldoende om lang op te teren.”

Bezoekers moeten reserveren

Sinds vorige week zijn ook bij de Westerveldse musea bezoekers weer welkom. Vanwege corona geldt wel een heel aantal beperkingen. Zo moet er tevoren worden gereserveerd. Dat zet naar verwachting een rem op de toeloop, terwijl de drie kleine musea het toch al niet van de massa moeten hebben. Rutten: ,,De tweede dag na de heropening trok het OERmuseum elf bezoekers. We waren er blij mee, maar het is een aantal van niks natuurlijk.”

Hij vertelt dat de drie kleine musea komende week opnieuw met elkaar om de tafel zitten om de situatie te bespreken. ,,We hebben onze hoop een beetje gericht op de zomer. We lezen dat veel Nederlanders dit jaar hun vakantie in Nederland zullen doorbrengen.” En Westerveld is altijd al in trek bij binnenlandse toeristen.

De gemeente Westerveld heeft al duidelijk gemaakt dat ze niet wil dat er lokale musea kopje onder gaan. ,,De gemeente heeft al een paar keer geïnformeerd hoe we er voor staan. Alle lof daarvoor! Deze week nog belde er een ambtenaar, die zei: ‘Niet wachten tot het te laat is, maar tijdig piepen’. Daar zijn we natuurlijk buitengewoon blij mee.”

Europese subsidie alleen voor marketing

Twee maanden geleden, midden in de lockdown, werd bekend dat de drie kleine Westerveldse musea 150.000 euro Europese subsidie tegemoet kunnen zien. Dat geld mag echter alleen worden aangewend voor het gezamenlijke marketingplan dat de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe hadden ingediend. Overigens hebben de musea de subsidie nog niet ontvangen. ,,We krijgen binnenkort een voorschot, heb ik begrepen.”

Voorwaarde voor toekenning van het Europese geld was dat de gemeente ook een duit in het zakje zou doen. Dat is gebeurd. De Westerveldse 25.000 euro zijn al wél overgemaakt. Dankzij deze bijdrage kon een pr-medewerker worden ingehuurd.

menu