De gemeente De Wolden wil vanaf 2022 ruim 40.000 euro per jaar extra uittrekken voor beter ecologisch bermbeheer. Om de biodiversiteit te stimuleren, verdubbelt het gebied waarin nieuw beheer wordt toegepast, van 20 naar 44 procent van de bermen. De raad stemde na flink gesteggel in.

Het idee wordt dat De Wolden zich gaat richten op bermen die zich binnen 5 tot 10 jaar verder kunnen ontwikkelen. Kansrijke bermen. Niet alleen om de biodiversiteit een boost te geven, maar ook om excessen zoals de eikenprocessierups of hardnekkige soorten als de Japanse duizendknoop tegen te gaan.

In een raadsvoorstel gaf het college van burgemeester en wethouders de raad drie scenario’s om uit te kiezen. Geen nieuwe ingrepen, zo’n 40.000 euro extra uittrekken voor ecologisch bermbeheer of zelfs een kleine 50.000 euro uittrekken voor nieuw beleid. Voorkeur van de raad was optie 2, met een totaal kostenplaatje van iets meer dan 130.000 euro.

‘Bermberaad niet zo vrijblijvend’

Gemeentebelangen De Wolden, veruit de grootste partij in de raad, ging daar grotendeels in mee, maar zag dreiging in één consequentie van dat scenario, namelijk dat De Wolden toe zou treden tot het Drentse bermberaad. Volgens woordvoerder Pieter Groot zou deze deelname betekenen dat de gemeente als ware niet meer ‘baas in eigen berm’ zou zijn. Groot: „De afspraken met dit samenwerkingsverband zijn in onze lezing helemaal niet zo vrijblijvend”. De partij riep in een amendement op toetreding te mijden.

Toch zag wethouder Hilda Mulder het bermberaad heel anders. „Het is slechts een informatieplatform waarin expertise op dit vlak wordt uitgewisseld tussen gemeenten, provincie en waterschappen. Dat levert ons tijdwinst op. We moeten realiseren dat we een kleine gemeente zijn met een beperkt budget. Dan kunnen we niet voorloper zijn op een dossier als dit, want in onze eigen gemeente willen we met dit nieuwe beleid wél het goede voorbeeld geven.” In een reactie verweet D66’er Albert Haar Gemeentebelangen zelfs vanuit angst te handelen.

Harde aanpak van ‘invasieve soorten’

CDA-woordvoerder Tjalling de Wit meende een ander gebrek in het voorgestelde beleid te zien en diende eveneens een amendement in. Volgens hem zouden de invasieve soorten, zoals planten als de duizendknoop worden genoemd, niet voldoende worden aangepakt. „En niets doen lijdt tot alleen nog maar meer kosten. In Engeland worden er al geen hypotheken meer uitgegeven voor huizen waar deze plantensoort wordt geconstateerd. Zo veel schade richt hij aan.”

Uiteindelijk verstreken er vier termijnen voor er tot stemming werd overgegaan. Uiteindelijk trok Gemeentebelangen haar amendement in en werd het amendement van het CDA weggestemd. Het voorstel ging zonder tegenstem onder de hamer door. In de begroting van 2022, die komende zomer wordt gepresenteerd, zal het beleid verder zijn uitgewerkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe