De gemeente De Wolden moet het komende jaar op de kleintjes gaan letten, anders duikt zij de rode cijfers in. Zware bezuinigingen blijven uit, maar de kaasschaaf moet langs wat pijnpunten, zegt Egbert van Dijk, wethouder financiën.

Grote wond in de gemeentelijke begroting blijft de uitgavenpost voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg: het sociaal domein. Daar bezuinigt De Wolden dit jaar en het komende jaar in totaal 1,2 miljoen euro, tenzij er meer geld vanuit de landelijke overheid komt. Van Dijk kan dat niet genoeg benadrukken. „Het blijft een worsteling. We hielden rekening met bepaalde gelden uit het gemeentefonds. Daar komt nu een herverdeling, maar we weten nog niet wat de gevolgen daarvan zijn.”

Omdat er komend jaar weer gemeenteraadsverkiezingen op de rol staan, is de zogenoemde Kadernota 2022 redelijk beleidsarm, stelt burgemeester Roger de Groot. Een kadernota is grofweg een prioriteitenlijst voor de gemeente. Grote uitgaven, zoals de overwegen op de N375, zijn er wel in opgenomen, maar worden in deze begroting nog niet in cijfers uitgedrukt.

Nieuwe fietspaden en containers

Enkele vrijliggende fietspaden, zoals de Dwingelerweg in Ansen en de Weerwilleweg in Koekange, kregen wel een plekje in het document. Ook wil de gemeente meerdere bedrijventerreinen toekomstbestendig maken door meer groen in te passen, ondernemers te verleiden tot het plaatsen van zonnepanelen op hun daken en het oplossen van parkeerproblematiek.

De gemeente wil ook de grijze en groene containers van de inwoners gaan vernieuwen in het aankomende jaar. Bovendien worden de ondergrondse glasbakken in De Wolden waar nodig vervangen.

Plan voor verkeersdrukte rondom Dwingelerveld

Daarnaast zet De Wolden samen met de gemeente Westerveld een grootschalig plan op poten om het gebied rondom het Dwingelerveld beter bestand te maken tegen verkeersdrukte. Onlangs werd bekend dat EuroParcs uit Apeldoorn Landclub Ruinen heeft gekocht en dat wil gaan uitbreiden. De gemeenten willen met de parken, natuurorganisaties en de omwonenden onderzoeken hoe de grotere verkeersdruk het beste kan worden opgevangen. „We zijn op zoek naar een goede combinatie van recreatie, natuurbehoud en bewoning”, omschrijft wethouder Gerrie Hempen.

Tot slot is er ruimte gemaakt om bij korfbalvereniging KIOS een nieuw kunstgrasveld aan te leggen en wil De Wolden onderzoeken hoe de problemen bij ijsbaan in Ruinen kunnen worden opgelost. Deze natuurbaan is al jaren lek, wat de plaatselijke beheerder afgelopen winterperiode parten speelde. Dagblad van het Noorden maakte daar destijds een podcast over, beluister die hieronder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe