Een deel van de beschermde beukenlaan aan het Matenpad in Emmen zou alsnog moeten worden gekapt. Dat staat in een voorstel van de gemeente aan Staatsbosbeheer en actiegroep Red de beukenlaan.

Het voorstel om acht van de vijfentwintig bomen om te zagen, is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente Emmen en twee onafhankelijke bomenexperts. Die deskundigen waren ingeschakeld door gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer en de actiegroep Red de beukenlaan. Vrijwel alle bomen die gekapt moeten worden, zijn volgens de experts exemplaren die minder dan vijftien jaar te leven hebben.

Het omzagen van de beukenlaan is al maandenlang een heet hangijzer in Emmen. Eigenaar Staatsbosbeheer wilde de laan in de Emmerdennen volledig kappen met het oog op de veiligheid. Uit twee onderzoeken die de beheerder liet uitvoeren, zou blijken dat veel bomen in slechte gezondheid verkeren. De actiegroep Red de beukenlaan kwam hiertegen in verzet en liet een nieuw onderzoek uitvoeren. Daaruit zou blijken dat twee van de vijfentwintig bomen reddeloos verloren zijn, maar dat de rest nog even meekan.

Beuken kappen en nieuwe bomen planten

Volgens gemeentewoordvoerder Marianne Tiemens heeft Emmen - gelet op de commotie - besloten om te bemiddelen tussen beide partijen. De gemeente heeft samen met de bomenexperts die zijn ingehuurd door Staatsbosbeheer en de actiegroep gekeken naar een oplossing. Hier is nu een voorstel uitgerold, waarin staat dat acht van de vijfentwintig bomen moeten worden omgezaagd.

Volgens Tiemens is het advies aan Staatsbosbeheer en de actiegroep om de komende periode met elkaar om tafel te gaan zitten. En om op basis van het voorstel samen een nieuw plan voor de beukenlaan te maken. ,,Een plan dat is gericht op het behoud en het versterken van de bestaande bomenstructuur”, vertelt Tiemens. Volgens haar betekent dit dat een deel van de beuken moet worden gekapt en dat er nieuwe bomen moeten worden geplant. Tiemens wijst er wel op dat het aan Staatsbosbeheer is om hier als eigenaar een besluit over te nemen.

Bezwaar tegen beschermde status

Staatsbosbeheer kan zich vinden in het voorstel van de gemeente om met alle partijen om tafel te gaan zitten. In afwachting van de uitkomsten van dat overleg is de eventuele kap op de lange baan geschoven. Ook wil Staatsbosbeheer nog de uitkomst afwachten van een bezwaar dat ze heeft ingediend bij de gemeente. Emmen heeft de beukenlaan begin dit jaar op de beschermde bomenlijst geplaatst, waardoor Staatsbosbeheer eerst een vergunning moet aanvragen voor ze de bomen kan kappen.

,,Wij hebben een bezwaar tegen dat besluit ingediend, want wij willen zeggenschap houden over de bomen op ons eigen grondgebied. Hier moet ook nog duidelijkheid over komen”, aldus woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer. ,,Pas daarna gaan we kijken hoeveel bomen er nu precies moeten worden gekapt en wat er voor deze bomen in de plaats moet komen.”

‘Ons doel bereikt’

Aafke Hof van actiegroep Red de beukenlaan laat weten dat ze kan leven met het voorstel om acht bomen te kappen. ,,In dat geval hebben wij ons doel, dat de beukenlaan blijft bestaan, bereikt”, vertelt ze. Wel zet de actiegroep nog vraagtekens bij de herplant van lindes op de plek van de gekapte bomen, zoals in het oorspronkelijke plan van Staatsbosbeheer. ,,Volgens onze bomendeskundige is het misschien mogelijk om hier beuken te herplanten. Dat heeft onze voorkeur en ik pleit dan ook voor een extra grondonderzoek om te kijken of dat mogelijk is.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe