Een boortoren van het Canadese bedrijf Vermillion.

Diepe frustraties over gaswinning in Drenthe leiden tot vragen in Tweede Kamer

Een boortoren van het Canadese bedrijf Vermillion. Foto: LC/Jan de Vries

Betere informatie in duidelijke taal over de gaswinning rondom Wapse. Daar hebben de omwonenden recht op , stelt GroenLinks in schriftelijke Kamervragen.

„Als je een huis koopt in de buurt van Wapse, moet je toch weten wat er in de ondergrond allemaal gebeurt”, vindt het Drentse Statenlid Elke Slagt (GroenLinks). Maar nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, stelt ze vast. Inwoners van het gebied moeten zelf maar informatie bij elkaar sprokkelen uit de media en van websites. Gaswinning ligt gevoelig sinds duidelijk is dat die ook in Drenthe tot aardbevingen leidt. De slechte informatievoorziening leidt tot veel frustraties en ze vindt dat daar wat aan moet gebeuren.

Timing kan bijna niet beter

Samen met partijgenoten in Friesland en Overijssel heeft Slagt Tweede Kamerlid Laura Bromet gemobiliseerd om de kwestie landelijk aan de orde te stellen. De timing kan niet bijna niet beter. De vragen belandden bij het ministerie van economische zaken op hetzelfde moment dat het kabinet aftrad vanwege de toeslagenaffaire en premier Mark Rutte tijdens een persconferentie plechtig beloofde dat de regering voortaan transparanter zal zijn over de eigen beslissingen.

„Ik heb mijn hoop vooral gericht op de kabinetsformatie, en dat de nieuwe coalitie daarin duidelijker afspraken maakt over hoe de bevolking te informeren over en te betrekken bij mijnbouwactiviteiten”, zegt Slagt. Ook de informatie over een schaderegeling moet beter, stelt ze. Ze constateert op dit punt al wel enige vooruitgang bij Vermillion, maar het is volgens haar noodzaak veel beter vast te leggen dat inwoners recht hebben op duidelijke informatie.

‘Maak gebiedsfonds met geld lokale projecten’

In de buurt van Wapse en in het aangrenzende gebied in Friesland en Overijssel wil gasbedrijf Vermillion vijf gasvelden exploiteren. GroenLinks vraagt zich af waarom Vermillion en het ministerie dit als vijf afzonderlijke gasvelden beschouwt, terwijl die dicht bij elkaar liggen en elkaar beïnvloeden.

Voorts pleit Bromet voor een gebiedsfonds. Daarin komt een deel van de gasopbrengst en met dit geld kunnen lokale projecten op bijvoorbeeld de energietransitie. Bromet benadrukt in haar Kamervragen dat ze dit niet als compensatie beschouwt, maar als middel om de bevolking bij de gaswinning te betrekken.

„Voorlopig kunnen we niet zonder aardgas”, zegt Slagt. „Maar speel het spel wel netjes en zorg voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. We zijn blij dat onze Kamerfractie hier aandacht voor vraagt.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu