Directeur Stichting Kunst en Cultuur: ‘Gemeenten ondersteun de culturele sector in Drenthe’

Foto: Pixabay.

Het water staat amateurkunstverenigingen en zzp’ers die muziek- of danslessen geven aan de lippen, zegt Marieke Vegt, directeur van Stichting Kunst & Cultuur. Zij pleit voor financiële steun aan deze groepen.

Eind 2020 ontving iedere Nederlandse gemeente een brief van de overheid over de verdeling van het tweede corona-steunpakket voor de culturele sector. In Drenthe varieert dat van 79.000 euro in Tynaarlo tot 1,1 miljoen in Assen. In totaal gaat het om 3.221.677 euro.

,,Het ligt voor de hand dat het geld naar podia, theaters en musea gaat, maar ook bij amateurkunstverenigingen en zzp’ers die muziek- of danslessen geven, staat het water tot aan de lippen”, zegt Marieke Vegt, directeur van Stichting Kunst & Cultuur.

Ze vraagt gemeenten de lokale culturele infrastructuur overeind te houden door verenigingen en zzp’ers een kleine vergoeding te geven voor bijvoorbeeld investeringen in les- en repetitieruimtes of projecten.

Toekomst

,,Cultureel ondernemers werkzaam in het onderwijs zijn financieel geraakt omdat veel cultuuronderwijs de afgelopen periode niet kon worden uitgevoerd. Nu gemeenten zelf mogen bepalen hoe het geld uit het tweede steunpakket besteed wordt, kunnen zij ervoor zorgen dat kunstbeoefening en cultuureducatie ook in de toekomst in de dorpen, wijken en op scholen mogelijk blijft. Mensen hebben behoefte aan verbinding. Juist de kunsten kunnen mensen activeren, bieden gemeenschapszin en hoop op een betere toekomst.”

Tegemoetkoming

Vegt pleit onder andere voor een tegemoetkoming in de huurlasten van repetitieruimtes van amateurkunstverenigingen, een overbruggingsregeling en scholingsbudget voor zzp’ers en ook voor extra ondersteuning van bijstandsgezinnen om deel te nemen aan cultuuractiviteiten.

,,En natuurlijk kunnen gemeenten opdrachten uitschrijven voor bijvoorbeeld het realiseren van een kunstwerk door lokale kunstenaars of een cabaretvoorstelling als herinnering aan de pandemie, zodat we ons weer kunnen verheugen op iets moois na corona.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu