Directeur Univé Schade: ‘Wij willen principiële uitspraak’

Martijn van Baalen

Martijn van Baalen (52), directeur Univé Schade, vertelt dat Univé in hoger beroep gaat in deze smartengeld-zaak. Niet om de nabestaanden dwars te zitten, zegt hij. Maar om een richtlijn te krijgen.

Zit u met de kwestie in de maag?

,,Nee. Er is in 2015, na tussenkomst van de rechter, een bevredigende uitkomst geweest. De nabestaanden krijgen 125.000 euro plus rente. Dat is onlangs bevestigd door een andere rechter. Wat wij graag willen is een richtlijn. Hoe moeten wij nu omgaan in vergelijkbare gevallen? Komt er dan in de toekomst weer zo’n verdrietige en complexe zaak langs, dat wij en de collega-verzekeraars dan weten wat te doen. Want ik ben hier oprecht en zuiver in: Het ging ons nooit om het geld.’’

Nou, Univé bood eerst 5000 euro en daarna 30.000 euro.

,,We hebben, enkele maanden na de eerste uitspraak, met de nabestaanden afgesproken dat ze de uitgekeerde 125.000 euro niet terug hoeven te betalen. Maar wij gaan wel in hoger beroep. Wij zijn op zoek naar zo veel mogelijk zekerheid hoe we moeten reageren als zoiets weer gebeurt.’’

,,Je kunt er geen eenvoudig rekensommetje van maken. De uiteindelijke omvang van het smartengeld blijft altijd afhankelijk van de omstandigheden. Naar onze mening weegt de duur van het lijden als één van deze omstandigheden mee. De rechtbank woog dit, vinden wij, niet of onvoldoende mee. Volgens de rechter is er geen aanknopingspunt te vinden of de duur van het lijden sterk moet drukken op de hoogte van het smartengeld. Wij willen dat een hogere rechter de vraag beantwoordt of dat zo is.’’

Er ligt toch een uitspraak?

,,Na de eerste uitspraak hebben wij het geld al overgemaakt aan de nabestaanden. We hebben afgesproken dat, ongeacht het hoger beroep, ze dat niet terug hoeven te betalen als er straks mogelijk een andere uitspraak komt.

Een rechter denkt: ik kan mijn tijd beter besteden.

,,Nee. Want wij willen een principe-uitspraak over de vraag of er een verband bestaat tussen de duur van het lijden en de hoogte van het schadebedrag. Daar moet helderheid over komen in Nederland. Het is niet onze bedoeling om een normering te ontwikkelen via jurisprudentie. En ook niet om in deze zaak mensen dwars te zitten. Wij gaan niet alleen voor Univé in hoger beroep, maar ook voor onze collega-verzekeraars. Deze zaak wordt gevolgd door de verzekeringsindustrie. Die hebben dergelijke verdrietige zaken ook wel eens.’’

Vreest u Amerikaanse toestanden in Nederland?

,,Nee. We willen dit soort kwesties gewoon sneller en beter afhandelen. Het is dus ook een maatschappelijk belang. In algemene zin kan ik zeggen dat de schadelast door diverse oorzaken toeneemt. We willen wel allemaal betaalbare premies en redelijke vergoedingen houden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe