Huisarts Herman Mees (67) uit Zuidlaren heeft zich aangemeld bij prullenbakvaccin.nl. Op die website staan huisartsen die coronavaccins over hebben, omdat mensen die zijn opgeroepen niet zijn komen opdagen. ,,Je moet niet iets weggooien voordat je zeker weet dat je er echt niets meer aan hebt. Ik ben nog van de oude stempel.’’

Waarom hebt u zich aangesloten bij dit initiatief?

,,Door het springerige beleid van onze overheid, waar wij huisartsen allemaal mee kampen, en waardoor we eigenlijk gedwongen worden om vaccins weg te gooien. Dat springerige beleid voedt de angst. En dat is echt ontzettend zonde. Dat is de basis van het initiatief. We roepen mensen op, we bereiden vaccins voor - als we dat niet doen is het logistiek niet te doen - en van die mensen komt 70 tot 80 procent opdagen en dan hou je dus vaak twee of drie vaccins over. Die zijn al opgetrokken uit die vaccinflesjes en die kun je niet bewaren, dus kun je ze beter bij mensen zetten die ze willen hebben.’’

Het lijkt heel simpel...

,,Maar het lastige is dat je het risico loopt - althans, die gedachte komt bij me op - dat er dan zeventwintig mensen vol gas hier naar de praktijk toe komen, terwijl je maar drie vaccins hebt. Hoe dat zich gaat ontwikkelen is me nog wat onduidelijk. Maar ik ga er vanuit dat de initiatiefnemers (onder anderen een universitair hoofddocent van het UMCG, red.) dat goed regelen.’’

U hebt er nog geen ervaring mee?

,,Nee, we hebben ons net twee dagen geleden aangemeld, dus u bent er vroeg bij. Het is op gang gebracht, maar ik moet nog uitleg krijgen over hoe dit verder in zijn werk gaat.’’

Hebt u al veel vaccins moeten weggooien?

,,Tot nu toe zijn we juist heel voorzichtig geweest en hebben we bijna geen vaccins over. Als het al gebeurde dat mensen niet kwamen opdagen, hadden we wel iemand op de reservelijst. Het is wel een hele zoektocht om ze te bereiken. Het ging met name om mensen boven de 65 die vonden dat ze lang moesten wachten. En dit was in de periode dat AstraZeneca voor mensen buiten onze doelgroep, de 60- tot 65-jarigen, nog niet - tussen aanhalingstekens - verboden was.’’

Hoe is die inschakeling van huisartsen nou eigenlijk gelopen?

,,Het systeem was zo: huisartsen kregen de opdracht, of het verzoek, van de overheid om 60-65-jarigen te vaccineren. Voor ons gold: de week van 12 april het eerste vaccin en vanaf 18 juni de levering van de tweede batch voor de tweede ronde. Veel huisartsen hebben mensen brieven gestuurd met een dag en tijdstip van vaccineren, en een kerk of sportkantine afgehuurd. Ze hadden alle flesjes al opgezogen met het idee dat iedereen wel zou komen. Maar de opkomst bleek dus tachtig, zeventig of soms zestig procent. Daarom hebben wij de mensen gebeld, met dag en tijdstip en per tijdslot afgemeten elf mensen uit één flesje. Wat we denken is dat we na 18 juni nogal wat ampullen over zullen hebben en dan lijkt dit systeem van prullenbakvaccin.nl een goede aanvulling te zijn om een bijdrage te leveren om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk te vaccineren, uiteraard met informed consent, dus dat de mensen de voor- en nadelen goed uitgelegd krijgen. Aparte prikavonden zijn op dit moment niet aan de orde.’’

En wat is wat u betreft dat springerige beleid in Nederland?

,,Nou, er is een minister geweest die niet heeft willen zeggen: ‘laten we dat AstraZeneca nou gewoon gebruiken. Weliswaar is er een heel klein risico, maar daar kunnen we rustig onze mensen mee vaccineren’. Het is inmiddels een heel delicate discussie. Hoe klein moet een risico zijn om iets te accepteren? Het probleem is dat mensen angstig zijn. Al het hele jaar, eigenlijk. En mensen zijn binair gaan denken. Of het een of het ander. Alles is fifty-fifty . Je raakt besmet of niet, in het ziekenhuis ga je naar de ic of niet en als je daar bent ga je dood of niet. Maar het risico met het AstraZeneca-vaccin is echt ongelofelijk klein. Alle vrouwen die aan de pil zijn hebben een verhoogde kans op trombose. Daar heeft in het algemeen nooit iemand bij stil gestaan. Maar nu zijn ieders argusogen gericht op de veiligheid van het vaccin. De belangrijkste opdracht van de overheid is zorgen dat mensen gevaccineerd worden en dat moet je wat mij betreft maximaal stimuleren.’’

Hoe had het vaccinatieplan volgens u anders gekund in Nederland?

,,Via de huisartsen. Als die wat ondersteuning hadden gekregen door bekwame mensen, dan had dat prima gekund. Kijk, bij de GGD kom je binnen, dan wordt eerst door iemand je jas aangenomen, door een ander wordt je auto geparkeerd, door de derde word je naar je plek geleid, de vierde geeft je een prik, de vijfde geleidt je weer weg en de zesde wuift je uit. Zo ervaren de mensen dat. Er is een overschot en overdaad aan geld en mensen bij de GGD’s. Als je daarvan een plukje hier en daar bij huisartsenpraktijken neer had gezet, dan had het hier hartstikke efficiënt gekund. Iedereen in Nederland heeft een huisarts. Het had in kerken gekund, in sporthallen. Maar de GGD moest alles bij zich houden. En ook gemeenten en andere overheidsinstellingen hadden faciliterend kunnen worden ingezet.’’

Zou u andere huisartsen stimuleren zich ook aan te melden?

,,Ik zie niet in wat er op tegen is. We worden niet per se opgezadeld met veel meer werk. We moeten dat virus eronder krijgen en we moeten zuinig zijn. Nederland zo snel mogelijk vaccineren en gezond verstand gebruiken is belangrijker dan alle maatregelen. Ik sta voor zuinige en zinnige zorg. En als we op deze manier kunnen bijdragen aan een betere dekkingsgraad van gevaccineerden, dan moeten we dat doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus