Dorpen in Westerveld bezorgd over bouw voor nieuwkomers

De gemeente Westerveld moet de komende jaren meer huizen bouwen voor nieuwkomers uit de regio, onder wie jonge gezinnen.

Dat bepleiten de dorpsgemeenschappen van Diever, Havelte, Uffelte, Doldersum en Vledder in een gezamenlijke reactie op de Woonvisie 2017-2025, waarover de raadscommissie zich dinsdagavond buigt.

‘College moet visie herzien’

Volgens de dorpen moet het college het huiswerk overdoen. ,,We vragen de raad om de opdracht terug te geven aan het college en de visie te herzien’’, reageert Herman Lubbers van de dorpsgemeenschap Havelte. ,,Vooral ook omdat het rapport de woningbehoefte laat zien van voor de economische crisis. Er is ondertussen veel veranderd.’’

De dorpen zijn blij met de bouw van woningen voor de ‘zittende’ bevolking, maar missen plannen voor nieuwkomers. ,,In het voorwoord heeft het college het over het aantrekken van jonge gezinnen, zelfs uit Zwolle’’, constateert Lubbers, ,,maar in de verdere uitwerking gaat het alleen over woningbouw ten behoeve van de autonome groei van Westerveld. Daar maken we ons grote zorgen over.’’

‘Ambitie wordt onvoldoende herkend’

De dorpsgemeenschappen zijn het met het college eens dat de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente van groot belang is. Lubbers: ,,Maar toon dat dan ook in de plannen. Zorg voor een kwalitatief en kwantitatief aanbod van zowel koop- als huurwoningen zodat het goed wonen is en blijft in Westerveld. De ambitie om dit verder te ontwikkelen wordt door de dorpsgemeenschappen onvoldoende herkend in deze visie.’’

Volgens het college neemt de bevolking in gemeente Westerveld tot 2025 af met ongeveer 550 personen en komt het accent daardoor te liggen op kwalitatieve bouw in plaats van kwantitatieve bouw. Doordat gezinnen steeds kleiner worden (’gezinsverdunning’) zijn tot 2020 nog wel extra woningen nodig, is de verwachting.

‘Specifieke karakter dorp niet aantasten’

De dorpen in de gemeente willen dat de mogelijkheden om zich in Westerveld te vestigen worden gestimuleerd, zonder dat het specifieke karakter van een dorp wordt aangetast. Ook vragen de dorpsgemeenschappen aandacht voor de doorstroming van ouderen uit grotere huizen naar ‘comfortabele en minder zorg vragende huizen’.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.