Het huis isoleren en daarna overschakelen op waterstof, wijkwarmtesysteem of warmtepomp: gemeenten moeten dit jaar plannen maken

In de wijk Lariks in Assen is een experiment gaande om de woningen de komende negen jaar aardgasvrij te maken met een warmtenet. In Kloosterveen is een soortgelijk project gaande. Foto: Jaspar Moulijn

Het wordt menens met de operatie ‘van het gas af’. Nog dit jaar moet elke gemeente voor alle wijken, dorpen en steden een visie ontwikkelen hoe dit moet gebeuren.

Maar eerst is het belangrijk alle huizen zo goed mogelijk te isoleren, zegt Riek Siertsema, onafhankelijk voorzitter van de Energietafel Drenthe. Dit samenwerkingsverband van gemeenten en provincie presenteerde woensdag de Regionale Energie Strategie 1.0, waarin staat welke stappen Drenthe de komende negen jaar neemt om over te schakelen op duurzame energie.

Wat je niet stookt, hoef je ook niet op te wekken

„Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken”, legt Siertsema het belang van woningisolatie uit. „En bedenk: het verwarmen van gebouwen neemt het grootste deel van ons energieverbruik in.”

Het klinkt logisch, maar het heeft grote gevolgen voor inwoners en daarmee staan gemeenten voor een geweldige opgave. Om te beginnen staat lang niet iedereen te springen om dubbele beglazing in zijn ramen aan te brengen, het dak te isoleren enzovoorts. De besparing op de energierekening lijkt niet op te wegen tegen de investering.

Volgens Siertsema kunnen veel mensen wel degelijk geld besparen. „Gelukkig helpen veel energiemaatschappijen daar mee en we hebben het Drents energieloket waar je adviezen krijgt.”

Assen bezorgd of het allemaal gaat lukken

Stook je in de toekomst je huis op waterstof, komt er een wijkwarmtecentrale in je wijk of moet je een warmtepomp aanschaffen? En vanaf wanneer is dat dan? Vanaf eind dit jaar moet iedereen kunnen vernemen hoe zijn gemeente hierover denkt. Of de gemeentes die zogenoemde warmtetransitie allemaal kunnen bolwerken, is de vraag.

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van Assen waarschuwde onlangs dat inwoners afhaken als dit voor hen tot grote kosten leidt. Het rijk moet daarom meer doen om de gemeenten bij deze ingrijpende operatie te ondersteunen, waarschuwt ze.

Dit neemt volgens Siertsema niet weg dat de gemeenten al volop aan de slag zijn met de energietransitie. Ze wijst op het experiment met een waterstofwij k in Hoogeveen. De komende jaren komen er nog tien experimenten bij met onder meer de opslag en conversie van energie. „Want uiteindelijk willen we toch van het aardgas af”, verklaart ze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe