Drenthe kan ‘slinger geven’ aan plannen met 20 miljoen van Rijk

In Zuid- en Oost Drenthe kan de komende jaren flink geïnvesteerd worden in plannen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Het Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar.

Die financiële bijdrage moet worden verdubbeld door betrokken partijen (niet alleen de overheden) in Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg. De provincie Drenthe coördineert in eerste instantie de investeringsprogramma’s en betaalt ook mee.

,,Dit is redelijk substantieel geld’’, zegt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen. ,,En ja, dat is op z’n Drents. We kunnen hiermee echt een stevige slinger geven aan bestaande plannen en ook nieuwe plannen bedenken voor de regio.’’

Welvaart verbreden

De regering stelde vorig jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor plannen in ‘de regio’, bedoeld om ‘de welvaart in Nederland te verbreden’.

In de afgelopen maanden werden 88 aanvragen ingediend voor een zogenoemde regiodeal met het Rijk. Ministers Ollongren (BZK) en Schouten (LNV) maakten vrijdag de twaalf gesloten deals bekend. ,,Altijd zijn regiodeals gericht op kansen of problemen terplekke’’, zegt minister Ollongren (D66). ,,Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.’’

Toekomstbestendiger maken van woningen

In Drenthe zal onder meer ingezet worden op het veranderen van het aantal woningen. Bijvoorbeeld door onrendabele woningen uit de markt te halen en huizen toekomstbestendiger te maken, voor de bewoner en het klimaat.

Samen met bedrijven en instellingen zal extra worden geïnvesteerd in onderwijs om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast heeft in Drenthe de eerstelijnszorg een investering nodig.

‘Extra stappen zetten’

,,Het zijn grote thema’s waar we mee aan de slag zijn en met dit geld extra stappen kunnen zetten’’, zegt Drents gedeputeerde Henk Jumelet (CDA). In maart (2019) moeten de eerste plannen - vastgesteld met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners - duidelijk zijn. Het geld is in eerste instantie voor vier jaar beschikbaar met uitloop tot 2030.

Jumelet hengelde samen met Groningen en Friesland ook nog eens 10 miljoen euro binnen met een regiodeal voor Natuurinclusieve Landbouw. ,,We willen investeren in landbouw waar de natuur beter van wordt en investeren in de natuur waar de landbouw beter van wordt.’’

De provincies zullen het geld zo ongeveer in drieën delen.

Groningen, Friesland en Drenthe

Friesland stimuleert initiatieven gericht op het samenvoegen van natuur- en landbouwdoelen. Groningen wil experimenteren met andere vormen van bodembewerking. In Drenthe maken melkveehouders aanspraak op financiële ondersteuning als ze concrete duurzaamheidsmaatregelen nemen.

Jumelet: ,,We belonen bijvoorbeeld maatregelen die zorgen voor vermindering van uitstook van ammoniak en stikstof. Belonen na prestatie, daar zijn we in Nederland de eerste mee en dat past in de visie van de minister en ook in het nieuwe beleid waar in Europa over wordt gesproken. En wij hoeven daar niet exclusief in te blijven, we delen onze ervaringen graag.’’

menu