Drenthe krijgt commissie om wolvenschade te voorkomen

De wolf. Foto: Archief

De provincie Drenthe krijgt een gebiedscommissie om schade aangericht door wolven te voorkomen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Harry Oosterman, burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf, is aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

De oprichting van de commissie volgt na gesprekken met schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties. Op verzoek van de provincie Drenthe gaven zij advies over maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen. Een van de adviezen was om een gebiedscommissie in te stellen met daarin mensen die nauw verbonden zijn met de praktijk van de schapenhouderij. Deze is er nu met Ans van Wijk (Staatsbosbeheer), Diederik Sleurink (LTO Noord), Albert Kerssies (Stichting Behoud Drentse schaapskudden), Gijsbert Six (Platform kleinschalige schapen- en geithouders). De commissie gaat zich onder andere bezighouden met preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook geven ze voorlichting aan schapenhouders.

Onrust onder schapenhouders

Op aandringen van gedeputeerde Henk Jumet (CDA) gaat de commissie nu van start, in plaats van dat er gewacht werd tot de wolf zich definitief in de provincie heeft gevestigd. ‘We snappen de onrust onder schapenhouders en willen hen helpen hun dieren te beschermen. Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat we in Drenthe over niet al te lange tijd een gevestigde wolf hebben,’ zegt Jumetlet daarover. De gedeputeerde sprong al eerder in de bres voor schapenhouders. In april pleitte hij in een Statencommissie voor een discussie in nationaal en Europees verband over het gecontroleerd beheren van de wolf.

50.000 euro

De provincie Drenthe trof al eerder maatregelen tegen de wolf. In april maakte de provincie bekend dat er 50.000 euro beschikbaar is voor schapenhouders, waarmee ze maatregelen kunnen nemen om hun dieren te beschermen tegen wolven, bijvoorbeeld door wolfwerende rasters aan te schaffen. Ook leent de provincie dergelijke materialen uit.

menu