Drenthe legt automobilist aan de ketting om stikstofzorgen. Gaat de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag?

De N34 ter hoogte van Borger. Foto: Archief DVHN / Kees van de Veen

De provincie Drenthe overweegt de maximumsnelheid te verlagen op de provinciale wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden. De maatregel moet de stikstofproblematiek helpen verlichten.

Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat op de N34 ter hoogte van het Drentsche Aa gebied de snelheid omlaag gaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Nader onderzoek moet echter uitwijzen in hoeverre deze maatregel zinvol is. De provincie heeft een groot aantal doorgaande wegen in beheer. Zij heeft volgens gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) de bevoegheid hier de maximumsnelheid te verlagen.

Gebiedsgerichte aanpak

Het provinciebestuur werkt momenteel hard aan de zogenoemd gebiedsgerichte aanpak. Drenthe telt twaalf gebieden waar de natuur meer bescherming nodig heeft. Per gebied moet de provincie er voor zorgen dat de neerslag van stikstof omlaag gaat. Dit heeft gevolgen voor boeren in het gebied, maar ook voor andere inwoners, ondernemers en automobilisten.

Zoals bekend moet de overheid sinds een uitspraak van de Raad van State in mei de natuur beter beschermen tegen stikstof. Met vrijblijvende beloftes komt zij niet meer weg. Dit heeft grote gevolgen voor vergunningen voor activiteiten in de buurt van de beschermde natuur. De uitspraak betekende bijvoorbeeld een klap voor de woningbouw.

‘100 kilometer’ is nog maar het begin

Het Rijk verlaagt al de maximumsnelheid op alle autosnelwegen en introduceert een opkoopregeling voor boeren bij natuurgebieden. Ook zijn er strakkere regels opgesteld voor het compenseren van extra stikstofuitstoot bij nieuwe initiatieven.

Maar dit is nog maar het begin. De provincies moeten de komende jaren per natuurgebied maatregelen treffen om ter plekke de neerslag van stikstof op een aanvaardbaar niveau te brengen. In Drenthe moet de uitstoot omlaag gemiddeld met 600 mol per hectare natuurgebied.

Veel is nog onduidelijk

Gedeputeerde Jumelet spreekt van een zeer ingewikkeld dossier, omdat er nog zo veel onduidelijk is. Zo staat nog niet vast in hoeverre automobilisten zich vanaf medio maart gaan houden aan de verlaagde maximumsnelheid, en wat dit voor de natuur oplevert. Jumelet wijst er op dat linksom of rechtsom de uitstoot omlaag moet. „Anders verklaart de rechter vergunningen die wij verstrekken ongeldig.”

De verkeersmaatregelen ten spijt, zullen de boeren toch de grootste bijdrage moeten leveren. Want zij leveren met 46 procent nu eenmaal de hoogste bijdrage aan de stikstofuitstoot. Ongeveer een derde komt uit het buitenland.

Is het ‘laaghangende fruit’ al geplukt?

Boeren zijn er de afgelopen jaren al in geslaagd hun uitstoot van stikstof met circa een derde te verminderen. Dit geldt ook voor andere sectoren. Toch denkt Jumelet niet dat het ‘laaghangende fruit’ hiermee wel geplukt is en dat het moeilijk zou zijn meer te bereiken. „Op veel boerderijen valt met nieuwe technische voorzienen nog veel te doen”, stelt hij.

De stikstofaanpak is volgens Jumelet te meer ingewikkeld, omdat de provincie in elk afzonderlijk natuurgebied moet zorgen voor een lagere uitstoot. De maatregelen moeten dus in de directe omgeving ervan plaatshebben, anders is het gebied in kwestie er niet bij gebaat.

Neuzen dezelfde kant op

Voorts kiest Jumelet voor een ‘Drentse aanpak’, waarmee hij bedoelt dat hij samenwerking vooropstelt en realistische doelen nastreeft. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. „Vorige week hebben we een bijeenkomst gehad met een stuk of 70 belanghebbenden.” Het is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, blijkt uit Jumelets relaas. De belangen zijn groot en lopen nogal uiteen. Jumelet: „Je moet het bijvoorbeeld eens zijn over de cijfers waarop je je beleid baseert. En daarover lopen de meningen ook uiteen.”

De gedeputeerde wil in de loop van dit jaar de plannen voor de gebiedsgerichte aanpak klaar hebben. In het laatste kwartaal van dit jaar zullen de eerste maatregelen van start gaan. De uitvoering ervan neemt nog wel tot 2030 in beslag, verwacht Jumelet.

menu