„Met frisse tegenzin steunen wij dit van harte.” Statenlid Jan Willem Drukker (JA21) verwoordde woensdag mooi hoe politiek Drenthe staat in de aanpak van stikstof.

Schromelijk overdreven, dat vinden de rechtse partijen in de Drentse Staten van alle plannen om te komen tot een vermindering van de neerslag van stikstof op twaalf beschermde natuurgebieden. Drukker plaatste echter een grote pluim op de hoed van CDA-gedeputeerde Henk Jumelet.

Magistraal

„Hij weet zich op magistrale wijze te redden uit een duivels dilemma”, aldus Drukker. „Hij voert getrouw de nieuwe stikstofwet uit, maar hij poogt de nadelige gevolgen voor de landbouw zo goed mogelijk te voorkomen. Hij geeft blijk van nuchterheid en gezond verstand. Hulde daarvoor.”

Aan de orde was woensdag het Koersdocument Stikstof, waarin staat hoe de provincie de komende jaren het stikstofbeleid gaat aanpakken. Onlangs is landelijk een stikstofwet aangenomen waarin ook de provincies een belangrijke rol is toebedacht. De provincies zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming.

Spitsroeden lopen

Het is spitsroeden lopen voor Jumelet, want hij heeft ook te maken met de linkse partijen in de Staten. Hij wist collegepartij GroenLinks voor zijn plannen te winnen, Anry Kleine Deters van D66 liet weten daadkracht en gevoel voor urgentie te missen. Haar fractie stemde tegen, net als de Partij voor de Dieren en SP. PVV en FVD zijn ook tegen, maar dan omdat ze de plannen overbodig vinden.

Onderdeel van de plannen is een uitkoopregeling voor boeren. Veertig bedrijven hebben daarvoor belangstelling getoond, maar er is, althans in eerste instantie, slechts ruim 12 miljoen euro beschikbaar in Drenthe. VVD’er Johan Moes diende, samen met PVV, Sterk Lokaal en JA21, een motie in om alleen boerderijen uit te kopen die binnen 750 meter van de natuurgebieden liggen. Kleine Deters wil het accent leggen om de meest vervuilende bedrijven uit te kopen.

Landelijke spelregels

Jumelet ontraadde beide moties, omdat Drenthe hier een landelijke regeling uitvoert met landelijke spelregels. Het is in zijn ogen niet goed om daar met eigen regels doorheen te fietsen. Moes besloot daarop zijn motie aan te houden. Het amendement van Kleine Deters haalde geen meerderheid.

De Drentse aanpak gaat uit van haalbaar en betaalbaar en beslaat de periode tot 2030. „Het gaat erom dat de koers goed is”, verwoordde Siemen Vegter (CDA) het. „Of we precies in 2030 de doelen halen, doet er minder toe.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe