Drenthe onderzoekt lage doorverwijzing leerlingen

In Drenthe komt nader onderzoek naar de in-, door- en uitstroom van leerlingen in het voorgezet onderwijs. Daaruit moet duidelijk worden waarom Drentse leerlingen relatief vaak naar het vmbo gaan.

Lagere adviezen

Drentse leerlingen doen het op de basisschool goed, ze scoren soms zelfs boven het landelijk gemiddelde, maar toch krijgen ze lagere schooladviezen dan leeftijdgenoten elders in het land. Het geldt vooral voor Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe. ,,Wij willen kijken naar het schooladvies, op welk schooltype kinderen in de derde klas zitten en met welk diploma ze uiteindelijk van school afkomen’’, zegt Mariet Thalens, coördinator van de Drentse Onderwijsmonitor. De monitor analyseert jaarlijks de stand van het Drentse onderwijs.

Daarnaast wil ze weten of leerlingen in Drenthe vaker afstromen dan zittenblijven. Er gaan namelijk minder leerlingen dan landelijk naar het vwo en als ze naar het vwo gaan, stromen ze ook nog eens vaker af. Het zou kunnen komen doordat hoger opgeleide ouders eerder vasthouden aan het niveau en lager opgeleide eerder genoegen nemen met een lager niveau.

‘Alarmerende conclusies’

Het Drentse onderzoek sluit aan bij dat van de Inspectie. Die concludeerde vorige week dat kinderen met dezelfde intelligentie van hoger opgeleide ouders meer kans in het onderwijs maken, dan kinderen van laag opgeleide ouders. Een op de zes kinderen zou een schooladvies moeten krijgen dat minimaal een niveau hoger is.

Minister Bussemaker is geschrokken van de ‘alarmerende conclusies’. Een van de maatregelen die ze wil nemen is de Cito-toets weer leidend maken. Binnenkort krijgen alle basisscholen een brief met daarin het verzoek de Cito-uitslag te volgen als deze hoger is dan het schooladvies. Dat voorkomt dat kinderen uit achterstandssituaties op een te laag schoolniveau terecht komen. Nu is het zo dat een school het advies alleen moet heroverwegen, doorslaggevend is het niet.

‘Zwalkend beleid’

Die maatregel valt niet bij iedereen in goede aarde. Pas sinds twee jaar is het schooladvies bepalend en dient de Eindtoets als second opinion. En nu wil het ministerie het al weer wijzigen. ,,Geef het de tijd’’, zegt Ger de Vos, bestuurder van COG Drenthe. ,,En laat ons ervaring opdoen met de Plaatsingswijzer die we gebruiken bij het schooladvies. Gooi niet gelijk het systeem weer overboord.’’

De Cito nu al weer aanpassen, is zwalkend beleid, zegt Wilma Drenth, directeur van Noordkwartier met scholen in Noord-Groningen. ,,Niemand weet nog wat het ministerie wil. De beslissing wordt weer van de leraar afgenomen, want die leraar doet het blijkbaar niet goed.’’ Ze is bang dat Cito weer een soort examen van de basisschool wordt. Daar waren scholen net vanaf. ,,Een goede schoolloopbaan is van meer dingen afhankelijk dan van een toets. Het hangt mede af van hoe een kind in elkaar zit. Juist het totaalbeeld van een kind is belangrijk.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.