De plannen om elektrisch vliegen op Groningen Airport Eelde nemen serieuzere vormen aan. De provincie trekt 30.000 euro uit voor een haalbaarheidsonderzoek.

De nieuwe directeur van de luchthaven Meiltje de Groot verklaarde vanaf haar aantreden dat ‘Eelde’ een soort proeftuin moet worden nieuwe en milieuvriendelijker vormen van vliegen. Al tegen 2030 zou elektrisch vliegen vanaf GAE mogelijk moeten zijn. Op de wat langere termijn komt daar vliegen op waterstof bij.

Twee vormen onderzocht

GAE werkt in deze plannen samen met een groot aantal organisaties: Stichting PEN EM, DroneHubGAE, New Energy Coalition en M3 Consultancy. Provincie en gemeente Groningen, de NOM en de Regio Groningen Assen betalen ook mee aan het onderzoek.

De studie strekt zich uit tot twee vormen van elektrisch vliegen. Eentje met een volledig nieuwe technologie waarbij je verticaal landt en opstijgt. Deze vliegtuigen kunnen 20 tot 150 kilometer overbruggen en vier tot vijf passagiers vervoeren. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar meer conventionele vliegtuigen, die 200 tot 1000 kilometer kunnen overbruggen en zes tot meer dan vijftig passagiers kunnen vervoeren.

Technisch en economisch haalbaar

Het onderzoek moet uitwijzen of deze twee vormen technisch en economisch haalbaar zijn en in hoeverre de noordelijke samenleving en het bedrijfsleven garen spinnen bij de ontwikkeling van de technologie op de luchthaven.

Het zijn spannende tijden voor de noordelijke luchthaven. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een rendabele exploitatie met passagiersvluchten, lesvluchten en medische vluchten niet haalbaar is.

Bij de kabinetsformatie moet blijken of een nieuw kabinet bereid is tot een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van 6 miljoen tot 8 miljoen euro . Passagiersvluchten zullen blijven, maar daarnaast hoopt Eelde zijn bestaansrecht te ontlenen aan de ontwikkeling van duurzame luchtvaart.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe