Drenthe krijgt er de komende jaren voor 3700 hectare aan bos bij. De discussie over bomen kan nogal hoog oplopen. Drenthe zoekt de gulden middenweg tussen bosbouwers en natuurbeschermers.

De Statenleden Renate Zuiker (Partij voor de Dieren) en Bert Vorenkamp (PVV) wisten elkaar goed te vinden tijdens deze discussie. Laat het bos gewoon het bos, vinden zij, ga er niet kappen, of prutsen met de natuur, in de woorden van Vorenkamp.

Inwoners moeten hun zegje kunnen doen

Op initiatief van Zuiker kwam het onderwerp ‘Bossenstrategie’ aan de orde in de Statencommissie voor het Omgevingsbeleid. Bomen en bossen leven nogal bij de inwoners van Drenthe, daarom vond Zuiker het belangrijk dit onderwerp in een vroeg stadium te bespreken. Want dan krijgen de inwoners van de provincie meer kans om ook hun zegje te doen. Ze wilde eigenlijk een speciale vergadering beleggen waar iedereen zijn visie kan geven, maar daarvoor kreeg ze woensdag de handen niet op elkaar. Wel kan iedereen volgens de normale procedure een zienswijze indienen.

De bossenstrategie is een landelijk project om in alle provincies veel meer bomen te planten. Die nemen CO2 op, brengen schaduw en koelte in warme zomers en kunnen de soortenrijkdom van planten en dieren bevorderen, als de bomen tenminste op een goede manier worden geplant.

Houtproductie

Volgens sommigen is de bossenstrategie echter een schaamlap om meer bomen te kunnen kappen, bijvoorbeeld voor houtproductie. Bestuurder Jan Gorter van Natuurmonumenten haastte woensdag als inspreker de Statenleden te verzekeren dat zijn organisatie erg terughoudend is met het kappen. Hij bepleitte een genuanceerde benadering. De discussie polariseert volgens hem te veel tussen mensen die aan agroforesting (bosbouw) doen en mensen die de natuur helemaal hun gang willen laten gaan .

Gorter: „Het levert veel emoties op. Als Natuurmonumenten gaan we vaak met mensen naar onze terreinen om daar het gesprek aan te gaan. Dat helpt. Een gesprek in plaats van geschreeuw of alleen een uitwisseling van argumenten.”

De meeste Statenfracties volgden het pleidooi voor de middenweg. Dus Drenthe krijgt er meer bos bij, maar ook meer houtwallen en meer bomen in dorpen en steden. Er zullen ook nog wel eens bomen gekapt worden, dat kan ook zijn om op een bepaalde plek juist meer ruimte te geven aan andere planten en dieren. In de loop van het jaar volgt de discussie hoe dit precies vorm gaat krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe