Drentse en Groningse gemeenten moeten 6 ton dokken voor Publiek Vervoer

Publiek Vervoer ging in april 2018 officieel van start. Foto DvhN

De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben een gezamenlijke strop te verwerken van 600.000 euro door aanloopverliezen bij Publiek Vervoer.

Die organisatie is in april 2018 van start gegaan en regelt voorzieningen die aanvullend zijn op openbaar vervoer, zoals de hub-taxi, wmo-vervoer en leerlingen vervoer. Aan die start gingen in 2016 en 2017 al diverse projecten vooraf, waarbij de budgetten met 336.000 euro overschreden zijn. Dit werkt door in de financiële afrekening over 2018.

Systeem voor complimenten en klachten

Daarnaast is dit jaar geld uitgegeven aan een databank met cliëntgegevens en aan een complimenten- en klachtensysteem.

Publiek Vervoer is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en die moeten dan ook het tekort betalen. Voor de gemeente Groningen gaat het om ruim 68.000 euro, de kleinere gemeenten betalen lagere bijdragen.

Begroting voor dit jaar heeft tekort

Publiek Vervoer diende voor 2019 een begroting in die ook een tekort vertoonde. De provincie Drenthe, toezichthouder op de gemeenten, stelde daarom Publiek Vervoer onder toezicht. Volgens de provincie bevat de begroting open einden en is die niet in evenwicht. Dit betekent dat Publiek Vervoer geen verplichtingen mag aangaan zonder toestemming van de provincie.

Juridische kwestie

Volgens directeur Jan Bos van Publiek Vervoer betreft het vooral een juridische kwestie. Het OV-bureau Groningen Drenthe, dat het reguliere openbaar vervoer in de beide provincies regelt, gaat in de loop van dit jaar deelnemen in Publiek Vervoer. Omdat dit nog niet geformaliseerd is, mag Publiek Vervoer de bijdrage van het OV-bureau nog niet in de begroting verwerken. Als de deelname van het OV-bureau definitief is, kan ook het toezicht van de provincie verdwijnen, stelt Bos.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe