Drentse huurder kan fors besparen op vaste lasten

Foto: Pixabay Foto: Wytze Hoogslag

Drentse huurders kunnen jaarlijks gemiddeld tot 600 euro besparen wanneer ze optimaal gebruik maken van bestaande regelingen. Dat blijkt uit een steekproef die in opdracht van woningcorporaties Domesta en Woonservice Drenthe is uitgevoerd.

De steekproef is een vervolg op het grote woonlastenonderzoek van Drentse corporaties in 2014, waaruit bleek dat bijna een derde van alle huurders moeite heeft de huur te betalen. Domesta en Woonservice gingen in zee met adviesbureau Salutem uit Beilen, dat een zogenoemde Voorzieningenwijzer ontwikkelde.

Woud van regelingen

Volgens Egbert Kraal van Salutem worden zowel landelijke als gemeentelijke inkomensregelingen namelijk niet optimaal benut. Dat heeft onder meer te maken met het onoverzichtelijke woud van regelingen en de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures. ,,Alleen de gemeente Hoogeveen kent al tien verschillende regelingen. Ik heb me daar in verdiept; dan loop je vast’’, schetst hij. Ook willen steeds meer gemeenten hun regelingen digitaal verwerken, waardoor een deel van de doelgroep afhaakt, voegt Fera Oldenziel van Woonservice toe.

Bij de Voorzieningenwijzer worden alle bestaande regelingen in een database gezet, maar worden ook zaken als energiecontracten en ziektekostenverzekeringen beoordeeld. Voor de proef hield Salutem de financiën van vrijwillig meewerkende huishoudens in Hoogeveen en de gemeente Borger-Odoorn tegen het licht. De onderzochte huishoudens bleken al wel gebruik te maken van huur- en andere toeslagen, wat bij lang niet alle huurders het geval is. ,,Uit onderzoek blijkt dat 15 procent van de huurders recht heeft op een huurtoeslag, maar deze niet ontvangt’’, vertelt Domesta-directeur Bert Moormann.

Bewuste keuzes

Desondanks blijkt dat ook de onderzochte gezinnen gemiddeld 600 euro kunnen besparen. Daarbij gaat het om optimaal gebruik van gemeentelijke regelingen (150 euro), een passende zorgverzekering (200 euro) en een gunstig energiecontract (ongeveer 250 euro). ,,De kern van ons concept is dat we mensen helpen bewuste keuzes te maken. Om een voorbeeld te geven: We kwamen een mevrouw tegen met een kunstgebit, die in haar zorgverzekering een volledige tandartsdekking had’’, schetst Kraal.

Domesta en Woonservice willen aanjager worden om de Voorzieningenwijzer op grotere schaal in Drenthe in te voeren. Daarvoor gaan ze met gemeenten, maatschappelijk werk en andere corporaties om tafel. ,,Dit is een instrument waarmee huishoudens hun inkomen substantieel kunnen verruimen’’, vertelt directeur Bert Moormann van Domesta. In Hoogeveen wordt binnenkort een coördinator aangesteld om onder andere de Voorzieningenwijzer in te voeren.

menu