Het stikstofprobleem vormt een splijtzwam in Provinciale Staten van Drenthe. Terwijl de rechtse partijen het rustig aan willen doen met de maatregelen, wil ‘links’ een veel hardere aanpak.

Niet alleen boeren, ook automobilisten moeten een bijdrage leveren, verklaarde Statenlid Wim Moinat (SP) tijdens een bespreking van het koersdocument van het provinciebestuur over het stikstofprobleem. Zie nou af van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt en Emmen en verlaag op de provinciale autowegen in de buurt van beschermde natuurgebieden de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur, hield hij verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) voor.

Geen dierlijk maar plantaardig voedsel

Aan minder vee valt niet te ontkomen, vindt Statenlid Renate Zuiker (Partij voor de Dieren). Dierlijk voedsel moet in haar ogen op grote schaal plaatsmaken voor plantaardig voedsel. Op vragen van Statenlid Johnny Bos (Forum voor Democratie) liet ze weten dat ze dit niet aan iedereen wil opleggen, maar ze vindt dat de overheid wel moet stoppen met het subsidiëren van de productie van zuivelproducten en vlees.

De rechtse partijen zijn een volkomen tegengestelde mening toegedaan. Statenlid Siemen Vegter (CDA) viel ‘zijn’ gedeputeerde Henk Jumelet bij toen hij zei dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Hoewel er voor 2030 stevige doelstellingen zijn voor de beperking van de neerslag van stikstof op de twaalf beschermde Drentse natuurgebieden (Natura 2000), vindt Vegter draagvlak en kwaliteit belangrijker dan het halen van die deadline. „Zolang we maar goed op koers zitten”, aldus Vegter.

‘Koop geen boerderijen op maar innoveer’

VVD’er Johan Moes is een nieuwe regeling voor het opkopen van boerderijen om de stikstof te beperken, een doorn in het oog. Kost handenvol geld, dat er in onvoldoende mate is. Het levert dus weinig op en kan ook nog leiden tot verarming van het platteland. Moes denkt dat het veel goedkoper en efficiënter is om boerderijen te innoveren. Daarmee krijgt hij bijval van PVV, JA21 en Forum voor Democratie. Ook CDA en SterkLokaal ziet meer in innoveren.

Maar ook luchtwassers in stallen en het bouwen van andere technische voorzieningen vormen een gevoelig punt. Onlangs oordeelde een rechter in Friesland dat dergelijke maatregelen bij een boer onvoldoende garanties boden om hem een vergunning te kunnen verlenen op grond van de natuurbeschermingswet. Het is koren op de molen van partijen die vinden dat minder vrijblijvende maatregelen nodig zijn om de stikstof te beperken.

En, gaan we langzamer rijden?

En hoe zit het met een lagere maximumsnelheid? Jumelet wees er op dat dit in de portefeuille van zijn collega Cees Bijl zit, maar dat de provincie onderzoekt of dat zou helpen, maar waarschuwt dat de verwachting is dat dit erg weinig zoden aan de dijk zet. De verlaging van 130 naar 100 op de autosnelwegen heeft het brandstofverbruik, en daarmee de uitstoot van schadelijke stoffen, aardig verlaagd. Maar van 100 naar 80 brengt de uitstoot veel minder terug.

Provinciale Staten komen tijdens een plenaire vergadering binnenkort opnieuw over het onderwerp te spreken. De verwachting is dat er dan diverse veranderingsvoorstellen worden ingediend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe