Drentse vervoersorganisatie voor gehandicapten staat onder toezicht provincie

Publiek Vervoer ging afgelopen voorjaar officieel van start. Foto DvhN

Vanwege een tekort op de begroting voor dit jaar houdt de provincie Drenthe preventief toezicht op de organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Publiek Vervoer is in het voorjaar van start gegaan. De organisatie regelt in beide provincie vervoer dat aanvullend is op het reguliere openbaar vervoer, zoals hub-taxi’s, Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet ontbreekt een meerjarenraming en bevat de begroting ook nog enkele lacunes.

Wat betekent het toezicht?

Het toezicht betekent dat Publiek Vervoer geen verplichtingen mag aangaan zonder voorafgaande toestemming van de provincie.

„Het is een juridische kwestie”, stelt directeur Jan Bos van Publiek Vervoer. „Het OV-bureau, dat het reguliere openbaar vervoer aanbesteedt, gaat deelnemen in Publiek Vervoer. Maar dat is nog niet gerealiseerd. Daarom mogen we de bijdrage van het OV-bureau nog niet in onze begroting verwerken. Dat is vanaf het voorjaar wel het geval.”

Goede samenhang is nodig

Publiek Vervoer is opgericht om in de beide provincie te komen tot een goed samenhangend stelsel van aanvullend vervoer. Daarbij moet ook een goede afstemming zijn met het gewone openbaar vervoer.

Provincie bezorgd over tekorten bij zorg

Publiek Vervoer is een gemeenschappelijke regeling van de Drentse en Groningse gemeenten. De provincie houdt toezicht op de financiën van de gemeenten en daarmee ook op Publiek Vervoer. De begrotingen van de twaalf gemeenten zijn in evenwicht, stelt de provincie. Wel heeft de provincie haar zorgen over de oplopende tekorten op de zorg overgebracht aan het Rijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe