In het Drents Friese Wold zijn binnen een week drie dassen doodgereden. Dat is slecht nieuws voor de betrokken dieren, maar goed nieuws voor de soort.

,,Het klinkt cru, maar hoe meer dieren omkomen in het verkeer, hoe beter het gaat met de populatie. Dat is de keerzijde van het succes van de beschermende maatregelen, die de afgelopen veertig jaar zijn genomen’’, zegt Maurice la Haye, dassenexpert van de Zoogdierenvereniging Nederland.

Jaarlijks kwart van de dassen dood in het verkeer

Het verkeer is de belangrijkste doodsoorzaak van deze schemer- en nachtdieren. Van de 6000 dassen, die Nederland momenteel telt, wordt jaarlijks een kwart doodgereden, stelt La Haye. ,,Ondanks die 1500 dode dieren groeit de populatie. De das doet het als soort gewoon goed in Nederland.’’

Hoe anders was dat veertig jaar geleden toen de das nagenoeg was verdwenen van Nederlandse bodem. ,,Op het dieptepunt zijn we begonnen met het treffen van maatregelen. Er kwamen ecoducten en langs wegen werden rasters geplaatst, die dieren leiden naar een tunnel onder de weg door. Zodoende kunnen de dassen veilig oversteken.’’

En met succes, zegt de dassenexpert. ,,De populatie begon te groeien, want op de plekken, waar maatregelen waren getroffen, werden geen dieren meer doodgereden. Doordat de soort in aantal toenam, waaierden de dieren verder uit en werden ze op andere plekken doodgereden. Je loopt natuurlijk altijd achter de feiten aan. Maar ze komen zodoende ook op plekken terecht, zoals stedelijke gebieden, waar het niet handig is. Voorzichtigheid is geboden, maar dan moet je toch de moed hebben om ze te vangen en te verplaatsen.’’

In Nederland zijn drie landsdelen waar dassen goed gedijen: op en rond de Veluwe, Limburg en een deel van Brabant en Noordoost-Nederland.

‘Bij 60 kilometer per uur heeft het dier nog een kans’

Lysander van Oossanen, boswachter van Staatsbosbeheer in het Drents Friese Wold, zette een foto van één van de doodgereden dieren op twitter. En riep automobilisten op zich aan de maximum snelheid te houden. ,,Drie dassen in een week binnen de grenzen van het nationaal park is wel veel. Ik denk dat het vroege-ochtend-aanrijdingen zijn. Wie 80 kilometer per uur rijdt, remt in de schemer altijd te laat. Bij 60 kilometer heeft het dier nog een kans. Een das kijkt niet links en rechts, maar steekt gewoon over.’’

Hij beaamt dat dassen het goed doen in het Drents Friese Wold. ,,We zien steeds meer burchten en sporen van de dieren. Het zijn nuttige dieren. Op zoek naar voedsel woelen ze de grond om, waardoor meer licht en lucht in de bodem komt. Dat is goed voor de biodiversiteit. En ze ruimen dode dieren op.’’

Geluk bij een ongeluk: ,,De drie dode dassen waren geen zogende vrouwtjes, anders waren de jongen ten dode opgeschreven. Het waren twee mannetjes en een jong vrouwtje.’’ La Haye: ,,Het is heel sneu, maar het hoort er ook bij.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe