Onrust onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Meppel. Een groot aantal leden vindt de verbouwing van de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat - van 1,8 miljoen euro - te duur. Maar er is ook onrust over suggesties die worden gedaan voor een nieuwe invulling voor de Grote Kerk.

De Protestantse Gemeente Meppel heeft drie kerken in beheer: de Grote Kerk, de Oude Kerk en het Erfdeel. Maar dat was financieel een te zware opgave. Dus besloot de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Meppel vorig jaar tot het „verantwoord” afscheid nemen van de Grote-of Mariakerk en het opzeggen van de huur van het onderkomen van de deelgemeente het Erfdeel in de Oosterboer.

De Protestantse Gemeente denkt na over de toekomstige invulling van de Grote Kerk. Het is volgens Berend Bossen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, niet de bedoeling in de Grote Kerk appartementen onder te brengen. Creatieve invullingen, zoals de Broederenkerk in Zwolle, waarin Boekhandel Waanders is gevestigd of een kinderspeelparadijs behoren tot de mogelijkheden „mochten we toch een commerciële koper moeten vinden”, aldus Bossen.

De suggestie over de bestemming van kinderspeelparadijs is hard aangekomen bij de verontruste gemeenteleden. „We hebben het hier over cultureel erfgoed met een prachtig orgel dat voor 80.000 euro is gerestaureerd. Er is niet alleen onrust, maar ook veel verborgen verdriet. Als je kinderspeelparadijs leest, draait je hart om. Zo respectloos”, zegt Gerda Otter die vier jaar lid is geweest van de Algemene Kerkenraad. Ze krijgt met grote regelmaat bezorgde telefoontjes. „Vooral ook van oudere gemeenteleden die hun zorgen over de Grote Kerk niet kwijt kunnen.”

Oude Kerk

Waar ook tegen geprotesteerd wordt is de investering van 1,8 miljoen euro die de Protestantse Gemeente Meppel wil doen in de Oude Kerk. Als ‘Huis voor de toekomst’ worden de Oude Kerk en Trias vanaf februari volgend jaar ingrijpend verbouwd.

Het verbouwingsplan is ingrijpend: een nieuw dak, dakgoten met een nieuwe afvoer van het hemelwater, multimediale installaties voor het thuis bijwonen van de diensten en aanpassingen in kerkelijk centrum Trias naast de Oude Kerk. Het uit 1913 daterende orgel wordt volledig gedemonteerd en bij een gespecialiseerd bedrijf gerenoveerd.

Gemeenteleden konden dinsdagavond tijdens een digitale ronde vragen stellen over het verbouwingsplan, maar dat werd een eenzijdige aangelegenheid. De gemeenteleden kregen weliswaar antwoord, maar konden tijdens de online bijeenkomst niets terugzeggen, aldus Stein van Ittersum, een van de woordvoerders van de groep die kritisch is op het besluit om de Grote Kerk af te stoten.

Eigen voorkeur

De Algemene Kerkenraad heeft naar de mening van de verontruste gemeenteleden de eigen voorkeur voor de Oude Kerk doorgedrukt. Volgens voorzitter Jan Oldebesten is de procedure echter in alle openheid gevoerd. De bezorgde gemeenteleden ontkennen dit. Ze moesten de gelegenheid krijgen alternatieven aan te dragen. Dat is volgens Van Ittersum niet gebeurd.

De kritische gemeenteleden waarschuwen voor de financiële consequenties van de keuze van het College van Kerkrentmeesters. „Veel geld gaat nu naar de Oude Kerk, waardoor er weinig geld overblijft voor het pastoraat”, aldus Stein van Ittersum. De wijze waarop de gebouwenkeuze tot stand kwam en de verdediging ervan leidde tot veel onrust en teleurstelling bij veel gemeenteleden, aldus Van Ittersum.

De Algemene Kerkenraad negeerde alle suggesties en goed onderbouwde alternatieven. Het gevolg was dan ook dat een aantal teleurgestelde gemeenteleden vijf bezwaarschriften indiende. Zowel het Regionaal College als het Generale College voor behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in Utrecht bevestigde het besluit van de kerkenraad. Bij deze procesgang werd volgens Van Ittersum niet inhoudelijk, maar marginaal getoetst. Dit zorgde ervoor dat de pijnpunten niet werden weggenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe