Een zandpad verharden, kan dat zomaar? In Tynaarlo lopen de meningen uiteen

De fietssnelweg langs het Noord-Willemskanaal is bij Haren al klaar. Foto Jaspar Moulijn

De provincie Drenthe gaat een zandpad verharden langs het Noord Willemskanaal. Binnen de raad van Tynaarlo leeft ongenoegen omdat de vergunning hiervoor onherroepelijk is.

Niets meer aan te doen, zo luidt met zo veel woorden de mededeling van B en W aan de gemeenteraad. Het college stuurde een brief naar aanleiding van een flink aantal vragen in de raad over de vergunning voor het verharden van het zandpad. Dit staat op gespannen voet met het bestemmingsplan Buitengebied.

Snel fietsen gaat niet over zandpad

Het gaat om het gebied tussen de Onlandweg en de Taarloseweg. De provincie wil hier een deel van de fietssnelweg van Assen naar Groningen aanleggen. Forensen met snelle elektrische fietsen moeten hier zonder veel hinder langs zoeven.

In het bestemmingsplan staat dat zandpaden niet verhard mogen worden, vanwege hun cultuurhistorische waarde. Als een fietspad echter niet die waarde heeft, kan er van deze regel worden afgeweken. Volgens het college is dat hier het geval.

Is het pad authentiek of niet?

,,Het pad loopt over een dijk die al is verlegd bij werkzaamheden aan het Noord-Willemskanaal’’, betoogt wethouder Henk Lammers. Voorts heeft de gemeenteraad het college van B en W gemandateerd om te bepalen wat van cultuurhistorische waarde is en wat niet.

Raadslid Gezinus Pieters (VVD) vindt dat het zandpad wel redelijk authentiek is. Hij erkent wel dat het college in deze kwestie de bepalende stem heeft. ,,Maar in november heeft de wethouder nog toegezegd dat hij met een raadsvoorstel zou komen over de fietssnelweg. Daarmee is de verwachting gewekt dat de raad nog wat te zeggen zou hebben. En nu ligt er de vergunning.’’

Tynaarlo steekt geld in fietssnelweg

Lammers erkent de toezegging, maar het raadsvoorstel zal meer gaan over de betrokkenheid van de gemeente bij fietssnelweg. ,,We doen ook financieel mee, we steken er 200.000 euro in. De helft daarvan krijgen we terug uit de brede doeluitkering.’’

Daarnaast moet de gemeente nog een belangrijke knoop doorhakken over het verloop van het tracé bij de oversteek bij Vriezerbrug. Lammers: ,,Aan de orde komt dan de vraag of het tracé verder loopt langs de A28 of langs het Noord-Willemskanaal.’’ Hij verwacht hierover na de zomer een voorstel klaar te hebben.

Inwoners: wat hebben we er aan?

Pieters wijst er op zijn beurt op dat veel inwoners van de gemeente Tynaarlo weinig op hebben met de fietssnelweg. Voor forensen uit bijvoorbeeld Vries loopt het tracé niet gunstig, vindt hij. ,,Je fietst niet eerst vanuit Vries richting Noord-Willemskanaal om vandaar naar Groningen of Assen te fietsen’’, stelt hij. ,,Dan is er rechtstreeks een handiger route.’’

menu