Door een juridische fout van de gemeente Noordenveld moet de vergunning voor het realiseren van appartementen in de voormalige sterrenwacht in Roden opnieuw worden beoordeeld. Eigenaar Wim Verkaik is teleurgesteld.

,,Ik zit in een enorme patstelling. Maar ik probeer vrolijk te blijven en door te gaan”, zegt eigenaar van de sterrenwacht Verkaik. De procedure om een verbouwvergunning te krijgen voor het monumentale pand kostte hem twee jaar, maar vorige zomer kon Verkaik aan de slag met de verbouwing van het voormalig wetenschappelijk instituut tot negen luxe appartementen. Ze zijn bestemd voor een oudere doelgroep.

Drie buren voelen zich overrompeld door de plannen, zijn het niet eens met de gang van zaken en maken bezwaar bij de onafhankelijke bezwaarcommissie van de gemeente Noordenveld. Die hoort alle partijen en oordeelt dat de vergunning op verkeerde gronden is verleend. Een juridische blunder: de hele procedure moet opnieuw en de uitkomst van de aanvraag is onzeker.

‘Doet zeer’

,,Naar de letter van de wet zullen ze gelijk hebben, maar het doet me wel een beetje zeer”, zegt Verkaik, die sinds 1995 eigenaar is van het pand en het voorheen betrok met zijn bedrijf voor ICT-opleidingen. ,,Naar mijn gevoel heb ik het altijd netjes onderhouden en er goed voor gezorgd. We maken er nu echt wat moois van.”

Volgens één van de buren, die niet met zijn naam in de krant wil, is het feit dat Verkaik er appartementen wil realiseren niet per se het probleem. ,,We werden geconfronteerd met de plannen op het moment dat de vergunning was verleend. Als mensen niet het gevoel hebben voldoende te zijn betrokken bij het geheel rest alleen de formele weg. Daar heeft iedereen op zijn manier slapeloze nachten van”, stelt hij.

‘Zien waar het schip strandt’

Bij Verkaik nemen de financiële zorgen toe. ,,Het vertraagt het hele proces, we komen steeds meer in de problemen”, zegt Verkaik. Dat begrijpt de buurman. ,,Maar je bent ondernemer of niet. Op het moment dat je een pand bezit en plannen gaat ontwikkelen is dat ook voor je eigen rekening en risico.”

Inmiddels is een onderzoekbureau ingeschakeld om een ruimtelijke onderbouwing van het plan te schrijven. Ook moet ecologisch, planologisch- en geluidsonderzoek plaatsvinden. Verkaik verwacht dat de nieuwe aanvraag eind maart rond is, waarna buren opnieuw zienswijzen kunnen indienen. Ondanks alles blijft Verkaik positief. ,,We kunnen nu met de onderbouwing rekening houden met bezwaren die ze hadden. Dan zien we wel waar het schip strandt.”

Niet bij de pakken neer

De buurman stelt ‘op een goede manier’ naar de nieuwe aanvraag te gaan kijken. ,,Ik vind dat we dat tot nu toe op een realistische en open manier hebben gedaan. Het moet goed binnen de regels passen en daar zijn wij absoluut niet van overtuigd. We zijn een stel fatsoenlijke mensen dat hier woont, maar dit plan is nogal wat. Het zou de gemeente sieren als ze er in veel eerder stadium met iedereen over had gepraat.”

Dat weerlegt de gemeente. ,,Het primaat voor het informeren van de buurt ligt bij de aanvrager. Het initiatief is van de aanvrager, niet van de gemeente. De gemeente heeft de buurt geïnformeerd, naar de mening van de buren te laat.” Verkaik stuurt inmiddels een maandelijkse nieuwsbrief en zit niet bij de pakken neer.

,,We zijn bezig met het verduurzamen van het pand, het toekomstbestendig maken. Dat mogen we wel doen. Maar we mogen niet met de appartementen aan de slag”, zegt Verkaik. Hoe hij de uitkomst ziet? ,,Ach, wel positief hoor. Het komt vast wel goed.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe