Eilandjes praktischer dan rotonde op kruising Hoofdstraat Zuidwolde

Oversteekeilandjes in de brede wegen, een rotonde of het uitbreiden van de 30-kilometerzone. Het zijn drie oplossingen voor het veiliger maken van de kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg/Meppelerweg in Zuidwolde.

Adviesbureau Goudappel Coffeng BV concludeert na onderzoek dat de kruising op verschillende manieren veiliger gemaakt kan worden.

Meerdere ongevallen op kruispunt Hoofdstraat Zuidwolde

Tussen 2007 en 2015 gebeurden er tien ongevallen, waarbij twee gewonden vielen. Het niet verlenen van voorrang was in bijna alle gevallen de oorzaak. In mei vorig jaar belandde een auto op de kop bij een ongeluk.

De Hoofdstraat en de Meppelerweg, die op de kruising overgaat in de Steenbergerweg, vormen hoofdroutes in het centrum van Zuidwolde. In juli werd een motie van D66 om de verkeerssituatie te onderzoeken unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Vaak te hard gereden op Steenbergerweg en Hoofdstraat

Uit een meting van Goudappel Coffeng blijkt dat er 2400 voertuigen dagelijks gebruik maken van de Steenbergerweg. De Hoofdstraat wordt iets intensiever gebruikt met zo’n 2600 voertuigen. Een groot deel van de voertuigen rijdt te hard. Vooral op de Steenbergerweg, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. ,,De hoogst gemeten snelheden liggen ver boven de 100 kilometer per uur”, aldus de onderzoekers.

Daardoor kan de veiligheid van voetgangers en fietsers in gevaar komen. Fietsers delen namelijk de rijbaan met gemotoriseerd verkeer en voetgangers steken aan de rand van het centrum vaak de brede wegen over, al dan niet via zebrapaden.

Eilandjes in weg kunnen situatie verbeteren

Volgens het bureau is de herkenbaarheid van het kruispunt en de voorrangssituatie correct weergeven door bebording en wegmarkering, maar is de manier waarop het kruispunt is vormgegeven niet sterk. Het grote kruisingsvlak vormt het grootste euvel op het kruispunt.

Door de wegen te verbreden en zogenaamde eilandjes aan te brengen in het midden van de wegen, kan meer overzicht gecreëerd worden. Daarnaast moeten dan de wegen duidelijk in kleur afwijken van het naastgelegen busstation en moet een drempel op de Hoofdstraat ter hoogte van Van Genne Schoenen de snelheid er uithalen. Een andere mogelijkheid is het uitbreiden van het centrumgebied, waardoor de 30-kilometerzone opschuift.

Rotonde aanbrengen is complex

Een rotonde kan ook uitkomst bieden, al heeft dat meer voeten in de aarde. Een grote rotonde past nauwelijks of het busstation moet verschoven of verkleind worden. ,,Een kleinere rotonde kost minder ruimte, maar betekent direct ook een lastigere manoeuvre voor grotere voertuigen”, stelt het rapport.

,,Bovendien ontstaat er bij een te kleine rotonde het risico dat (vracht)auto’s op rustige momenten tegen het verkeer in rijden om een lastige draai te vermijden.”

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.