Eindelijk is er een renovatieplan voor Sportpark Noord-West in Beilen, maar ook een probleem

Na vijftien jaar letterlijk aanmodderen ligt er eindelijk een renovatieplan voor Sportpark Noord-West in Beilen. Dinsdag staat het op de agenda van de raadscommissie. Er is één probleem: de betrokken voetbalverenigingen zien er niets in. Ze luiden nu de noodklok.

‘Voor dit plan is geen klant’

,,Hoe kan de gemeente dit nou een plan noemen?”, vraagt Lambert Hoving, voorzitter van Stichting Sportpark Noord-West, zich hardop af. ,,Voor dit plan is geen klant.”

Terwijl het stichtingsbestuur dacht nog in overleg te zijn met de gemeente, bracht die twee weken geleden een plan naar buiten. De raadscommissie vergadert er dinsdagavond over. ,,Dit valt ons bijzonder rauw op het dak.”

Uit het voorstel blijkt dat de gemeente en de stichting Noord-West, die het sportpark exploiteert namens voetbalverenigingen V.V. Beilen en c.v.v. Fit Boys, het op ongeveer evenveel punten eens als oneens zijn.

Drainageproblemen

De ellende begint vijftien jaar geleden. De voetbalverenigingen, samen goed voor 1200 leden, zien wedstrijden en trainingen letterlijk in het water vallen. Het drainagesysteem dat de velden droog moet houden werkt niet goed.

Hoewel onduidelijk blijft wie hiervoor verantwoordelijk is, trekt de gemeente de knip om het probleem op te lossen. Ook de stichting draagt 70.000 euro bij uit de eigen reserves. Om het sportpark weer toekomstbestendig te krijgen moeten alle acht velden op de schop.

De planvorming verloopt goed, tot in december 2016 de invulling van het gemeentelijk krediet voor de velden van ruim een miljoen euro op tafel ligt.

Van twee naar één kunstgrasveld

,,Eerst zei de gemeente dat we voor twee grasvelden één kunstgrasveld terug konden krijgen, met gesloten portemonnee.” De stichting wil er graag twee. Maar dat beleid wordt van tafel geveegd. ,,Al in december vorig jaar”, zegt wethouder Lohuis.

De eigen bijdrage voor een tweede kunstgrasveld is voor de stichting te hoog. Dus wordt het één kunstgrasveld. ,,We hebben 1200 leden. Eén kunstveld wordt geheid ruzie. Maar op een gegeven moment dachten we ‘beter één dan geen’ ”, stelt Hoving. Eén kunstgrasveld, zes natuurgrasvelden. Zo moet het sportpark er na de renovatie uitzien. Het achtste veld, dat er nu nog ligt, komt weer ter beschikking van de gemeente.

Bindend advies

Technisch adviesbureau Kybys adviseert over de nieuwe inrichting van het terrein. Volgens wethouder Gerard Lohuis (CDA) is vooraf afgesproken dat de bevindingen van Kybys bindend zijn. ,,Onze visie is gestoeld op deze bevindingen, maar de stichting heeft die afspraken geschonden”, zegt de wethouder.

Kybys vindt dat het natuurgrasveld het beste áchter de kantines kan komen. Hoving laat op het 14 hectare grote sportpark zien waarom de stichting het daar niet mee eens is.

,,Technisch kan het misschien, maar dan zwermt de jeugd over het hele terrein uit. Wij kunnen de veiligheid zo niet waarborgen en het is logistiek onhandig.”

Second opinion

Omdat de partijen het niet met elkaar eens worden huurt de gemeente op verzoek van de stichting een tweede adviesbureau in voor een second opinion.

In de bevindingen van het tweede adviesbureau kan de stichting zich beter vinden. Het kunstgrasveld, dat volgens de voorwaarden voor trainingen én wedstrijden moet worden gebruikt, wordt onderdeel van het trainingsgedeelte van het park.

Maar daar zit wat veengrond onder. Dat betekent meer grondwerk, extra kosten. En daar voelt de gemeente niet voor. ,,Dat kost drie ton extra. Dat is het volgens mij niet waard”, zegt wethouder Lohuis.

‘Zwalkend beleid’

Nu ligt er dan een voorstel, bestaand uit twee inrichtingsplannen. De bestuurders, waaronder ook Sander Stegehuis, penningmeester van Fit Boys en Sybrand Dijk, penningmeester van stichting Sportpark Noord-West, lezen het verslag dat dinsdagavond voorligt ‘met rooie kop’.

De drie ton die Lohuis noemt klopt niet, zeggen de mannen. ,,Als we doorpakken hoeft er bijvoorbeeld geen noodlicht te worden aangelegd en ook onze eigen bijdrage zit erin. Het is pure stemmingmakerij”, stelt Hoving. De wethouder noemt dat een drogreden. ,,Het is altijd duidelijk geweest dat de 70.000 euro door de stichting moest worden bijgelegd.”

Derde alternatief

De stichting heeft het gevoel achter ‘zwalkend beleid’ van de gemeente aan te lopen en komt met een derde alternatief.

,,Het heeft absoluut niet onze voorkeur, maar gezien de halstarrigheid van de gemeente zien we dit als enige optie om de plooien glad te strijken.”

Het kunstgrasveld blijft daarin op het trainingsgedeelte van het park, maar op ‘gewone’ grond. ,,Je hoeft geen veengrond af te graven. Het is geen cent duurder dan het gemeentelijke voorstel.”

De stichting zegt dat het plan is geweigerd. We kregen te horen: ‘wat is dit voor zwalkend beleid, komen jullie weer met een voorstel. Daar beginnen we niet aan’.” De wethouder kent dit alternatief niet. ,,Ik sta ervoor open, maar de stichting wist van de deadline. Dit is niet op tijd bij ons kenbaar gemaakt.”

Zelfbeheer

Dan is er de kwestie zelfbeheer. De stichting die het park exploiteert bestaat 23 jaar en er is een erfpachtcontract met de gemeente, dat na de renovatie moet worden vernieuwd.

De stichting denkt op dat moment nog te kunnen kiezen tussen huur en zelfbeheer en wil weten wat de financiële consequenties zijn van beide keuzes. De beide besturen van de voetbalverenigingen spreken in eerste instantie hun voorkeur uit voor het afstappen van zelfbeheer.

Dan wordt het zelfbeheerbeleid ‘in recordtempo’ vastgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. ,,Wij hoorden vorig jaar december dat we helemaal geen keuze hadden. De stoom kwam ons uit de oren”, zegt Dijk. ,,In het nieuwe beleid dragen de breedste schouders de hoogste lasten.” Met 1200 leden wacht de voetbalclubs een fors verhoogde huurprijs. ,,Wij voelen ons daardoor in een hoek gezet”, stelt Dijk.

De wethouder zegt juist haast te hebben gemaakt met het beleid om het Sportpark duidelijkheid te verschaffen. De clubs weten nog steeds niet wat te kiezen.

Alternatief

Volgens het drietal is er één optie over om de plooien weer glad te strijken. Het derde alternatief moet alsnog doorgerekend en meegewogen worden. Nu stemt de gemeente A, het Sportpark B. ,,Dit is ons compromisvoorstel.”

Hoving, Stegehuis en Dijk voelen zich in de steek gelaten. ,,Er wordt gezegd dat wij ondankbaar zijn, maar laten we vooropstellen dat dat allerminst het geval is. Wij zijn hartstikke blij met de houding van de gemeente, maar als we vragen stellen komt er geen antwoord. Als het nog langer zo doorgaat, gooien we de sleutel snel over het hek.”

Lohuis wil niet verzanden in welles-nietes. ,,Er ligt gewoon een hartstikke mooi plan.” Het is vanavond aan de commissie om te beslissen of en met welke optie ze verder willen. De beide voetbalclubs hebben hun leden opgeroepen bij de vergadering aanwezig te zijn.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.