De gemeente Emmen sluit zich niet aan bij het zogeheten Schone Lucht Akkoord. Een oproep hiertoe van de SP, Groen Links, LEF! en D66 kreeg donderdag onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Het Schone Lucht Akkoord is op 13 maart 2020 gesloten tussen het Rijk en een aantal provincies en gemeenten. Hierin wordt afgesproken om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren, om zo de gemiddelde levensduur van mensen met vier maanden te verlengen.

Emmen sloot zich tot nu toe hier niet bij aan, tot ontevredenheid van de Emmer raadsfracties van de SP, GroenLinks, LEF! en D66. Zij wijzen erop dat de luchtkwaliteit in Emmen en omgeving weliswaar goed is, maar wel steeds meer onder druk komt te staan. In hun ogen zouden alle gemeenten zich aan moeten sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, zodat de luchtkwaliteit in ons hele land zo optimaal mogelijk blijft.

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) liet al weten dat deelname volgens hem niet nodig is. Het initiatief is volgens hem vooral genomen voor regio’s waar de luchtkwaliteit onder de maat is. Zou Emmen zich aansluiten en een project indienen, dan zou de kans op financiële ondersteuning vanuit het Schone Lucht Akkoord dan ook zeer gering zijn. Kortom, deelname zou vooral een symbolische waarde hebben, terwijl het Emmen wel extra werk op zou leveren. Een meerderheid van de raad was het met hem eens.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe