Wethouder Réne van der Weide en directeuren van energiebedrijven bij de locatie voor het zonnepark. En dat in de regen.

Emmen: van windmolen naar zonnepaneel

Wethouder Réne van der Weide en directeuren van energiebedrijven bij de locatie voor het zonnepark. En dat in de regen.

Een aanjager zonne-energie, een nieuwe energienota en het startschot voor een zonnepark Emmen zit niet stil als het om duurzaamheid gaat.

Ze staan er nog niet eens, maar het liefst zou wethouder René van der Weide van Wakker Emmen de windmolens nu al vergeten. Dat kan niet, en dus richt hij het vizier vooral op andere vormen van duurzaamheid. Met name zonne-energie. Daarbij krijgt hij dit jaar hulp van de Groningse ‘duurzaamheidsontwikkelaar’ Hotze Hofstra.

Bevolking mild stemmen

Het komt er op neer, zegt Hofstra (44), dat hij als aanjager zonne-energieprojecten een antwoord moet bedenken op de vraag hoe je de lokale economie kunt versterken met duurzame energie. En vooral hoe je de bevolking bij de plannen moet betrekken. ,,Want als je dat vanaf het begin doet en ze echt laat meedenken en mede-eigenaar laat zijn, dan is de kans veel groter dat de inwoners projecten omarmen.’’

Op weg naar de volgende verkiezingen heeft Van der Weide er na het gedoe met de windmolens, dat Wakker Emmen eerst veel raadszetels en daarna vooral veel imagoschade opleverde alle belang bij om de bevolking weer mild te stemmen. Met zonnepanelen bijvoorbeeld, een beter geaccepteerd alternatief voor windmolens. Hier is een waarschuwing van Hofstra op zijn plaats. ,,Er zijn mensen die vinden dat ze wel in plaats van de windmolens kunnen komen, maar ga daar maar niet vanuit. Voordat je het weet is het 2020 en bovendien kun je niet onbelemmerd en probleemloos overal panelen neerleggen.’’ Een rekensommetje leert dat je voor 100 megawatt aan energie van windmolens (dat is toevallig ongeveer de opgave waar Emmen windmolengewijs voor staat) 450 hectare aan zonnepanelen nodig hebt om dezelfde opbrengst aan duurzame energie te halen, rekent Hofstra voor. Dat is een gebied groter dan de wijken Angelslo en Emmerhout bij elkaar.

Kind aan huis

In de nieuwe energienota, die woensdag verscheen, ligt de nadruk vanzelfsprekend op zonneparken. In 2050 wil Emmen energieneutraal zijn en tegen die tijd zijn de windmolens (levensduur 16-20 jaar) al weer verdwenen. In de tussentijd kan Emmen dan mooi aan andere zaken werken. Zoals een antwoord op de vraag hoe je industrie en glastuinbouw zuiniger krijgt. Die slurpt nu 71 procent van de verbruikte energie op. ,,En dat terwijl je met de restwarmte van het Emmtec-terrein al een wijk als Angelslo kan verwarmen’’, zegt Van der Weide. Volgens de wethouder betalen de 50.000 huishoudens in Emmen jaarlijks 90 miljoen aan de grote energiebedrijven de gemeente denkt graag mee hoe bewoners een deel daarvan straks in hun zak kunnen houden.

Hofstra toert al jaren door het Noorden met duurzame energieprojecten. In de provincie Groningen is hij kind aan huis en noordelijke basisscholen helpt hij vanuit Meppel met een groots zonnepanelenproject, Zonnescholen geheten. Hij kent de verhalen als mensen zien wat er bij de aanleg van een zonneakker met duizenden panelen komt kijken. ,,Nou, doe dan maar wind, hoor ik ze ook wel eens zeggen.’’ Nog mooier is de combinatie van zon en wind. ,,In de winter en in de nacht waait het harder en met de zon is het precies omgekeerd. Dus de boer die twaalf zonnepanelen op zijn dak legt en een windmolentje op het erf heeft staan, die heeft het goed voor elkaar.’’ Twaalf zonnepanelen dat heeft het gemiddelde gezin in Nederland nodig om aan het gemiddelde verbruik van 3000 kilowattuur te komen.

Eén project

Hofstra vindt het mooi als zonne- en windenergie in één project bij elkaar komen. Hij verwijst naar het Friese Reduzum, waar een dorpsmolen pontificaal in het landschap staat. Destijds helemaal zelf betaald, zonder subsidie. De korfbalclub kon er van in stand worden gehouden en de basisschool kon worden voorzien van zonnepanelen. En dus wil een deel van de inwoners een groter exemplaar maar dat mag niet van de provincie. Die wil juist alle losse molens weg hebben.

Heb je eindelijk blije mensen, is het weer niet goed. Er valt voor Hotze Hofstra en zijn collega’s nog een heel terrein te winnen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Windmolens
menu