Het voormalige schoolgebouw van De Tondel vlakbij het winkelcentrum Emmerhout is het onderwerp geworden van een juridische strijd. De gemeente wil het pand terug.

Emmen wil voormalig schoolgebouw in wijk Emmerhout terug en stapt naar de rechter

Het voormalige schoolgebouw van De Tondel vlakbij het winkelcentrum Emmerhout is het onderwerp geworden van een juridische strijd. De gemeente wil het pand terug. Foto: DvhN

De gemeente Emmen stapt naar de rechter om het voormalige schoolgebouw van De Tondel in de wijk Emmerhout weer in bezit te krijgen. De stichting Pand 88 had het onderkomen volgens haar niet mogen verkopen aan de Emmer makelaar Henrie Frieling.

Volgens wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) rest er weinig anders dan een juridisch gevecht omdat het de afgelopen maanden niet is gelukt om met betrokkenen tot een adequate oplossing te komen. De gemeente heeft beslag gelegd op het gebouw aan de Lemzijde en op de bankrekening van Pand 88.

Na sloop Bintholt behoefte aan nieuwe ruimte

De gemeente deed het oude schoolgebouw in 2014 voor een symbolisch bedrag over aan de stichting Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje. In de leveringsakte werd volgens Otter de verplichting opgenomen het gebouw terug te geven aan de gemeente als de stichting om wat voor reden dan ook ophield te bestaan.

Op Eigen Houtje wilde sociale instanties, verenigingen en ondernemingen in de wijk een onderkomen bieden. Hieraan was behoefte na de sloop van wijkgebouw Bintholt in het winkelcentrum. Door het vangen van huur en het organiseren van activiteiten moest het bewonersbedrijf zijn eigen broek ophouden. Daar kwam niets van terecht. In de jaren die volgden waren er voortdurend tekorten.

Emmen: dit is strijdig met eerdere afspraken en dus onacceptabel

In 2018 werd het bewonersbedrijf omgezet in een sociale onderneming, Pand 88 geheten. Volgens de wethouder nam Pand 88 daarbij alle verplichtingen van het bewonersbedrijf over. Het jaar daarop stond het bestuur van Pand 88 volgens de wethouder bij de gemeente op de stoep vanwege geldgebrek en werd er gesproken over het terug geven van het gebouw aan de gemeente.

Dat gebeurde niet. In mei 2020 kwam het bericht dat makelaar Henrie Frieling eigenaar was geworden. Dit is strijdig met eerdere afspraken en dus onacceptabel, aldus de gemeente.

Makelaar Henrie Frieling: Alles is ordentelijk verlopen

Het bestuur van Pand 88 wil vooralsnog niet reageren. Makelaar Henrie Frieling zegt dat in zijn ogen alles ordentelijk is verlopen. ,,De stichting bewonersbedrijf heeft in 2018 een naamswijziging ondergaan en kreeg de naam Pand 88. Maar het is wel dezelfde onderneming gebleven met hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel. Van een overdracht van verplichtingen, zoals de wethouder beweert, is derhalve ook geen sprake. En dus kon het pand wel gewoon verkocht en overgedragen worden. En dat is vorig jaar gebeurd, bij dezelfde notaris als waarbij het pand in 2014 door de gemeente werd overgedragen aan het bewonersbedrijf.’’

Frieling wil het gebouw van functie van wijkcentrum laten behouden, met eventueel een uitbreiding plus een aantal nieuwe appartementen.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu