Meerdere tuinders in Erica hebben te weinig gedaan om lichthinder te voorkomen. Veel klachten komen hierover niet binnen, nog geen vijf per jaar.

Dit schrijven de wethouders Jisse Otter (Wakker Emmen) en Robert Kleine (CDA) aan raadslid Jenneke Ensink (LEF!). De Schoonebeekse kreeg dit najaar meerdere klachten vanuit Erica en Nieuw-Amsterdam over te veel licht vanuit het tuinbouwgebied. Zelf zag zij, terwijl zij wandelde met de hond, ook geregeld een gele en felle gloed boven Erica. Veroorzaakt door assimilatielampen, om gewassen in de donkere uren sneller te laten groeien.

,,Het is niet de bedoeling dat mensen in de buurt ‘s avonds en ‘s nachts buiten een boek kunnen lezen zonder zelf een lamp aan te doen’’, aldus Ensink. ,,Lichthinder door tuinbouwkassen kan het biologische dag- en nachtritme ernstig verstoren. Van mensen, maar ook van dieren. De natuur raakt er echt van in de war. Regels zijn er niet voor niets en die moeten worden gehandhaafd.’’

‘Alle tuinders hebben afschermingsmiddelen, maar ze worden niet altijd goed gebruikt’

Volgens Otter en Kleine gebeurt dat laatste wel degelijk. Bij klachten doet de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) onderzoek en treedt indien nodig op, aldus de beide wethouders. Wanneer een tuinder in de fout gaat, krijgt hij eerst een waarschuwing. Verandert er niets, dan wordt er een boete in het vooruitzicht gesteld. Vervolgens komt er een definitieve last onder dwangsom. Dit betekent dat bij de volgende misstap de boete wordt geïnd.

loading

Op dit moment staan er vijf vooraankondigingen en één definitieve last onder dwangsom open. Volgens Otter en Kleine hebben alle tuinders de benodigde afschermingsmiddelen voor daken en gevels, maar worden die niet altijd goed gebruikt.

Daken van kassen mogen maximaal 25 procent lichtdoorlatend zijn. Tussen oktober en maart moet het volledig donker zijn tussen 18.00 en 24.00 uur. Veel klachten komen er volgens de wethouders niet binnen. Nog geen vijf per jaar. Als er al aan de bel wordt getrokken, dan is dat meestal in het winterseizoen.

Paar keer per jaar controles, ook in de nacht

Enkele keren per jaar worden er (nachtelijke) controles uitgevoerd door de RUD. Sinds het coronavirus heerst wordt er alleen gecontroleerd naar aanleiding van klachten. Een actieplan achten de wethouders niet nodig. ,,Er zijn weinig klachten en het contact tussen de tuinders en de omwonenden is goed. Wanneer er sprake is van overlast, weten omwonenden de contactpersonen bij de RUD goed te vinden.’’


loading

Ensink liet eerder weten andere geluiden te hebben gehoord. Mensen zouden juist ‘meldingsmoe’ zijn omdat er naar hun gevoel te weinig met de klachten werd gedaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe