Er is een schikking met de inspectie, maar de juridische strijd van Jozef Wolters gaat door

De honderden balen lagen destijds weg te rotten bij een bedrijf in Hardenberg. FOTO GERRIT BOER

De Emmer afvalhandelaar Jozef Wolters heeft met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een schikking getroffen over de dumping van afval op een terrein in Hardenberg. Maar daarmee is zijn strijd nog niet ten einde.

Hoe hoog de schikking is, willen beide partijen niet zeggen, maar algemeen wordt aangenomen dat het om een bedrag van tienduizenden euro’s gaat. Eerder betaalde Wolters al 40.000 euro aan de gemeente Hardenberg. Door de schikking doet de Raad van State geen uitspraak meer in deze affaire.

Wolters had als eigenaar van Thedos in totaal voor 374.000 euro aan boetes gekregen van zowel de gemeente Hardenberg als de inspectie, omdat hij in 2015 illegaal afval zou hebben gedumpt op een locatie in Hardenberg. Het ging om zo’n 900 grote balen.

Volgens raadsman Jos van Goethem is er geen sprake van illegale dump

Volgens de raadsman van Wolters, Jos van Goethem, is er in Hardenberg nooit sprake gewest van een illegale dump, zoals politie en de overheid al die tijd beweerden. ,,Wolters had een partij huishoudelijk afval uit Ierland geïmporteerd om in Nederland te recyclen. Daar had hij een vergunning voor. Dat recyclen zou gebeuren bij Wigink in Heeten, maar er zijn maar 13 van de 1333 balen gerycled. Daarna wilde Wigink de balen weg hebben wegens ruimtegebrek.’’

Wolters huurde een plek bij Inter Baarslag in Hardenberg en bracht daar 900 van de 1300 balen naar toe. Van Goethem erkent dat Wolters met het vervoer naar Hardenberg noodgedwongen de fout inging. ,,De opslagvergunning betrof alleen Heeten.’’ Omdat er klachten van stankoverlast uit de buurt kwamen, kwam de gemeente in het geweer. De buurt stapte ook naar de rechter. Wigink vertelde destijds dat hij de balen weg wilde hebben omdat rekeningen onbetaald bleven, maar volgens de jurist van Wolters is dat aantoonbaar onjuist. ,,Die zijn allemaal betaald, daar heb ik mde bewijzen van.’’

Ondertussen meldde een milieudeskundige bij RTV Oost de indruk te hebben dat Thedos alleen maar voor de importvergunning uit Ierland was opgericht: het startkapitaal bedroeg slechts één euro en anderhalf jaar later was Thedos weer failliet. Overigens heeft Wolters de boetes nooit aangevochten; wel de hoogte ervan - omdat dat daarbij geen rekening was gehouden met zijn financiële situatie.

‘Inspectie en recyclingbedrijf Heeten speelden onder één hoedje’

Volgens Van Goethem zou uit telefoontaps van de politie zijn gebleken dat de inspectie en de handelaar in Heeten onder één hoedje speelden ,,om Wolters te grazen te nemen”. Als het aan de Emmer jurist had gelegen was er geen schikking getroffen, al begrijpt hij de stap wel. ,,De familie Wolters wilde nu wel eens van dit gedoe af.’’

Hoewel: volgens Jos van Goethem is Jozef Wolters voornemens om de firma Wigink in Heeten via een civiele procedure aansprakelijk te stellen voor alle schade die hij geleden heeft. De jurist: ,,Niemand heeft Wigink aangesproken op het feit dat alleen zijn locatie in de vergunning was opgenomen. Dat is toch raar?’’ En het wordt nog gekker, volgens Vazn Goethem. ,,De negenhonderd balen van Hardenberg zijn uiteindelijk door de overheid naar Amsterdam gebracht en daar verbrand. Dat is in strijd met alle Europese regelgeving!’’

menu