'Extra haven bij Meppel broodnodig door aantrekkende economie'

Foto: Duncan Wijting

Meppel Uitbreiding van het havengebied bij Meppel is noodzakelijk om op lange termijn de havenregio Zwolle-Meppel-Kampen perspectief te kunnen bieden.

Op dit moment is er in de Port of Zwolle, het samenwerkingsverband van havens in de drie plaatsen, 17,3 hectare aan watergebonden kavels beschikbaar, voornamelijk in Meppel en Kampen.

Kampen

Om de groei tot 2030 op te kunnen vangen is er 45 hectare extra ruimte nodig. ‘En die ruimte is het snelst te vinden in Meppel en omgeving’, zo zegt wethouder Henk ten Hulscher.

“Ook in Kampen zijn mogelijkheden, maar die kunnen niet zo snel benut worden als hier in Meppel. Bovendien is Kampen ook een andere haven. Daar meren nog grote zeeschepen af, Die zie ik niet zo snel het Meppelerdiep opvaren.” Om aan de uitbreidingswensen te kunnen voldoen, onderzoekt Meppel samen met Staphorst of een nieuwe haven langs het Meppelerdiep, op grond van de gemeente Staphorst, haalbaar is.

Bedrijven

“Op Oevers B, het havengebied aan het Meppelerdiep, is nog zo’n vier hectare ‘nat industrieterrein’ beschikbaar. Maar omdat wij verwachten dat op korte termijn de belangstelling van bedrijven om zich aan het water in Meppel te vestigen toeneemt, zoeken wij extra ruimte”, zo licht de wethouder toe.

Met een nieuwe haven aan het Meppelerdiep kan het Meppeler havengebied dat nu zo’n 160 hectare groot is, worden voorzien in 15 hectare extra uit te geven industriegrond. Die is bestemd voor bedrijven op het gebied van bulkgoederen (veevoer, zand, beton en grind) en containeroverslag. Het is daarbij niet ondenkbaar dat zich niet alleen nieuwe bedrijven vestigen, maar ook bestaande bedrijven hier uitbreidingsmogelijkheden zoeken.

Economie

“Vooral nu de economie aantrekt, zie je ook de interesse toenemen”, zo zegt wethouder Ten Hulscher. Volgens zijn Staphorster collega Bert Krale heeft ook zijn gemeente belang bij uitbreiding van het Meppeler havengebied. ‘Het gaat om een regionale voorziening, waarbij goederen via de haven de regio in gaan voor gebruik of verwerking. Ook Staphorst heeft daar baat bij.”

In eerste instantie wordt gekeken naar uitbreiding op het terrein naast de MCS Terminal Meppel waar nu ook al de overslag en opslag van zeecontainers plaatsvindt. Het terrein dat grenst aan de Oeverlandenweg ligt op Staphorster grondgebied. De mogelijkheden om daar uit te breiden lijken kansrijk. Het is goed bereikbaar vanaf de A32 en het water van het Meppelerdiep.

menu