De Emmer gemeenteraad voelt zich voor het blok gezet door de extra kosten die gemoeid zijn met de bouw van een sporthal in het centrum van Emmer-Compascuum. Die hal kost 5,9 miljoen euro, meer dan twee keer zoveel als aanvankelijk de bedoeling was.

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) wist al medio vorig jaar dat bedrijven de hal niet voor het door de gemeente gewenste bedrag van 2,4 miljoen euro konden bouwen. Hij besloot daarop het zogeheten plafondbedrag los te laten, zonder de gemeenteraad daarover in te lichten. Uiteindelijk dienden vier bedrijven een plan in en werd gekozen voor het ontwerp van Jansman Bouw uit Raalte, bijgestaan door regionale partijen als Harwig en Peter van Dijk.

loading

Het plan gaat uit van de bouw van een sporthal, met daarbij woningen en eventueel winkels. De bouwlocatie is het al jarenlang braak liggende terrein waar vroeger bioscoop Abeln en de gereformeerde kerk stonden. Verschillende plannen passeerden de afgelopen jaren de revue voor deze locatie, maar niets kwam van de grond. Daarom besloot de gemeente Emmen zelf de regie in handen te nemen. Zij ging op zoek naar een partij die zowel de bouw van de sporthal als de rest van het project voor haar rekening wilde nemen.

Kwaliteit en duurzaamheid

Jansman was van de vier inschrijvingen bij lange na niet het bedrijf met de goedkoopste offerte. Een concurrent gaf aan de hal er voor 2,9 miljoen euro neer te kunnen zetten. Hiervoor is volgens Van der Weide niet gekozen omdat het ontwerp van Jansman er qua kwaliteit en duurzaamheid flink bovenuit stak. De wethouder presenteerde zijn plannen half december aan de buitenwereld en deze week was er een commissievergadering waarin de raadsleden konden zeggen wat zij ervan vinden.

loading

Geen van de raadsleden toonde zich negatief over het plan, maar wel over de kosten, de gekozen financiering en de communicatie van de wethouder. Om het gat te dichten, wordt er onder meer een flinke greep gedaan uit het Fonds Dorpen en Wijken. Volgens Van der Weide mag dit, maar het betekent wel dat uit dit fonds aanzienlijk minder geld beschikbaar komt voor projecten elders.

Knoop wordt tijdens raadsvergadering doorgehakt

Meerdere raadsfracties hadden daar moeite mee, net als met het feit dat zij niet eerder door de wethouder waren ingelicht over de grote stijging van de kosten. Van der Weide zei zich dat laatste aan te trekken. Volgende week bespreken de fracties intern of zij met de plannen instemmen. Eind deze maand hakken de raadsleden de knoop door tijdens de raadsvergadering.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe