Extra personeel Veilig Thuis Drenthe

De wachtlijst bij Veilig Thuis Drenthe is meer dan gehalveerd. Op de lijst staan meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld die wachten op onderzoek.

Interim-manager Kim Speekhout van Veilig Thuis Drenthe zegt dat nu 29 zaken op de wachtlijst staan. Dat waren er begin vorige maand nog 73. Bij een controle door de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugdzorg bleek toen dat de lijst met zaken die wachten op onderzoek te lang was en dat deze niet compleet was. Daarnaast stelde de inspectie vast dat Veilig Thuis nog steeds niet voldeed aan alle kwaliteitseisen. De organisatie is door de inspectie voor maximaal een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. In deze periode moet Veilig Thuis zorgen dat aan alle 24 eisen wordt voldaan.

Geweld

Het meldpunt valt sinds begin 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en is ondergebracht bij GGD Drenthe. Bij Veilig Thuis kunnen inwoners van Drenthe, ook bijvoorbeeld hulpverleners, artsen en onderwijzers, een melding doen en advies vragen als ze een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. ,,In acute situaties wordt meteen gehandeld en in de avond, nacht en weekenden een crisisdienst ingeschakeld. In andere gevallen wordt advies gegeven of onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie. Vervolgens wordt het overgedragen aan hulpverlenende instanties.” Volgens Speekhout heeft Veilig Thuis Drenthe nu 430 zaken in behandeling. ,,Bij ongeveer de helft gaat het om meldingen die door ons zijn afgehandeld. Wij zijn verplicht om een zaak tot een jaar na de melding in de gaten te houden en te checken of de juiste hulpverlening is gegeven, er goede zorg is en de situatie veilig.”

1,7 miljoen

De Drentse gemeenten zijn van plan om 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor 2016 en 2017 om de knelpunten bij Veilig Thuis Drenthe op te lossen. Speekhout: ,,We willen eerst aan alle eisen voldoen en daarna nog verbeteringen doorvoeren. Ons doel is om te bouwen aan een structureel goed functionerende Veilig Thuis organisatie.” Door extra mensen aan te stellen en door de ingebruikname van een nieuw registratiesysteem is volgens Speekhout al veel verbeterd. Sinds de recente invoering van een piketdienst is nu ook buiten kantoren altijd een medewerker van Veilig Thuis Drenthe beschikbaar voor overleg over een melding. ,,De eerste resultaten van de maatregelen zijn zichtbaar. Maar we zijn er nog niet. We gaan op korte termijn nog meer extra medewerkers in dienst nemen om de wachtlijst verder weg te werken.”

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.