Emmen komt dierenpark Wildlands en het bijbehorende Atlas Theater tegemoet met bijna 1,2 miljoen euro. De steun is nodig vanwege de coronacrisis.

Het geld haalt de gemeente uit een pot van zo’n 7 miljoen euro die zij heeft gekregen om in Emmen de gevolgen van de pandemie op te vangen. ,,Dit heeft dus geen invloed op de gemeentelijke begroting’’, zegt wethouder financiën Jisse Otter (Wakker Emmen).

Wildlands heeft een beroerd jaar achter de rug. Door corona moest het park, dat ook nu dicht is, een aantal keren de poort sluiten. In de tussenliggende periodes had het te maken met beperkende maatregelen, zoals een maximumaantal bezoekers en geen horeca. In totaal bezochten vorig jaar 558.000 mensen het Emmer park. In 2019 waren dat er 930.000. Als gevolg van de sluitingen en overige restricties draaide het park in 2020 zo’n 8 miljoen minder omzet dan begroot.

Vorig jaar bood de gemeente Emmen de helpende hand door een extra lening van 5,5 miljoen euro te verlenen en het park uitstel van betaling te geven op zijn lening van 62 miljoen euro. Om het park extra lucht te geven krijgt het park nu ook extra tijd om deze leningen af te betalen.

Compensatie extra kosten en huurreductie

De genoemde bijna 1,2 miljoen euro die Wildlands via de gemeente van het Rijk krijgt, is opgebouwd uit twee componenten. De eerste betreft 881.000 euro compensatie voor de extra kosten die Wildlands heeft gemaakt vanwege opgelegde corona-maatregelen. ,,Denk aan het in goede banen leiden van het publiek en de inzet van extra personeel in de periode waarin het park wel open was’’, verduidelijkt Otter.

Daarnaast ziet de gemeente af van het innen van een deel van de huur van gemeentelijke gebouwen in het park. Het gaat dan vooral om de panden rond de entree van Wildlands. Het betreft hier een bedrag van 295.000 euro.

‘Wildlands doet uiterste best om kosten binnen de perken te houden’

Het ministerie van landbouw stelde eerder 39 miljoen euro in het vooruitzicht om dierentuinen in Nederland te helpen. Wildlands krijgt uit deze pot zo’n 2 miljoen euro. Eerder werd er vanuit het Rijk al 8 ton overgemaakt vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit geld is bedoeld om personeel door te kunnen betalen.

Volgens de wethouder doet Wildlands al lange tijd haar uiterste best om de kosten binnen de perken te houden. Eind 2018 had het park als doel om 4 miljoen euro op eigen kosten te besparen. Dit is een besparing van meer dan 6 miljoen euro geworden, wat ook heeft bijgedragen aan de beperking van het verlies over 2020.

,,Het park heeft - ondanks de tegenslagen - naar omstandigheden best een goed coronajaar achter de rug. Wildlands draaide over het algemeen beter dan vergelijkbare grote dierentuinen elders in het land’’, aldus Otter. Hij gaat ervan uit dat het het Rijk voor het jaar 2021 weer miljoenen euro’s richting Emmen schuift om de gevolgen van de coronacrisis enigszins te verzachten. ,,Ook dit jaar zijn de gevolgen aanzienlijk. En niemand weet nog hoe lang dit allemaal gaat duren.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe