Geef vol gas met woningbouw. Niet alleen om de overvolle Randstad te ontlasten, ook om de voorzieningen in de eigen provincie veilig te stellen.

Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) is de éminence grise van de Drentse politiek. Meestal overziet hij rustig het politieke slagveld om vervolgens met een paar kalme uitspraken orde op zaken te stellen. Woensdag zat hij vol vuur. Hij verdedigde in een Statencommissie het plan om de komende decennia in Drenthe 45.000 extra huizen te bouwen, tijdens een debat op initiatief van JA21.

Kunnen de bussen wel blijven rijden?

Drenthe heeft meer inwoners nodig, vindt Bijl. „We maken ons zorgen of de bussen wel blijven rijden. O ja, dan moeten er wel jongeren zijn die met de bus naar school gaan. We maken ons zorgen over het op peil blijven van werkgelegenheid en zorgvoorzieningen. O ja, dan hebben we zorgmedewerkers en technici nodig.”

De bevolking van Drenthe groeit niet, in tegenstelling tot andere provincies, hield Bijl de Statenleden voor. Gevolg: de uitkering uit het Provinciefonds wordt elk jaar een beetje kleiner. Weer minder geld om de voorzieningen op peil te houden.

‘Rare koehandel’

JA21 vindt het woningbouwplan, dat de vier noordelijke provincies in april lanceerden als bouwstenen voor een Deltaplan voor het Noorden, wat te veel van het goede. Het zou ten koste gaan van het fraaie Drentse landschap en de eigenheid van de provincie. „We vinden het een rare koehandel dat we 45.000 extra huizen bouwen in ruil voor spoorvoorzieningen”, verklaarde Statenlid Rob Camies (JA21). Het spreekt volgens hem vanzelf dat de Lelylijn er moet komen, net als de Nedersaksenlijn. Daar zijn geen extra huizen voor nodig.

Camies wil een discussie over de vraag of het wel wenselijk is om met de huizenbouw en het nieuwe spoor inwoners vanuit de Randstad te trekken. Bijl kwam de vraag bekend voor. „Ik was te gast bij de Fryske Nasjonale Partij. Zij vinden natuurlijk dat Frysk moat bliuwe . Ik vroeg of ze vinden dat ‘Friezen om utens’, mensen die oorspronkelijk uit Friesland komen maar nu elders wonen, de kans moeten hebben om terug te keren naar Friesland. Ja natuurlijk, vonden de FNP’ers. Nou, dan heb je het wel over 3 miljoen mensen, hield ik hen voor.”

Waarom 45.000 woningen?

Waar is dat aantal van 45.000 op gebaseerd, is een andere vraag van JA21. Volgens GroenLinks-gedeputeerde Hans Kuipers is er flink gerekend en geraamd om tot dit aantal te komen. „We hebben diverse scenario’s opgesteld. Als je niks verandert, heeft Drenthe de komende tien jaar 15.000 huizen nodig. Maar als je Drenthe beter ontsluit met spoor, waardoor hier ook meer mensen kunnen wonen, kun je er 15.000 huizen bij bouwen en in de tien jaar na 2030 nog eens 15.000.”

De meeste fracties steunen de ambities van het college en benadrukken dat er veel mogelijkheden zijn om binnen de bestaande steden en dorpen te bouwen. Camies stelde dat zijn vragen voorlopig afdoende zijn beantwoord, maar verwacht dat het onderwerp de komende jaren nog diverse keren zal terug komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe