Flat Assen energieneutraal door nieuw financieringsmodel

Foto: Archief DvhN

Het energieneutraal maken van grootschalige wooncomplexen is mogelijk met een nieuw financieringsmodel. De flat Ellen in Assen dient als voorbeeld.

VvE investeert

In de nieuwe financieringsmethode, die de gemeente Assen heeft ontwikkeld, investeert de Vereniging van Eigenaren (VvE) en niet de inviduele eigenaar. Bij appartementencomplexen bestaat die vaak al, in het geval van individuele eigenaren van een koopwoning kan een VvE worden opgericht per straat, wijk of desnoods per ‘twee-onder-een-kap’.

De opzet is dat een woning(complex) zo wordt verbouwd dat geen gasaansluiting meer nodig is en de elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar op nul staat. Daartoe wordt het huis goed geïsoleerd.

Lenen

Verder worden innovatieve energiebesparende maatregelen genomen en zonnepanelen geplaatst. Bewoners krijgen een comfortabelere woning en hebben geen energiekosten meer. Het geld dat op energie wordt bespaard, wordt geïnvesteerd in de lening die nodig is om de verbouw te financieren. Omgerekend over een periode van 30 jaar komt 45.000 tot 50.000 euro beschikbaar.

Probleem is dat niet iedereen zo veel geld kan lenen. Bijvoorbeeld omdat de bank niet wil meewerken of omdat het huis ‘onder water staat’. In het Asser Servicekosten Model wordt uitgegaan van een object gebonden financiering. Niet het individu maar de VvE sluit de financiering voor de verbouw af. Het geld wordt ‘terugverdiend’ door verhoging van de servicekosten. Dit met een bedrag dat gelijk is aan de besparing op de energiekosten. ,,Duurzaamheid is zo bereikbaar voor iedereen’’, zegt wethouder Harmke Vlieg (CU) van Assen.

Het complex of de woning dient als onderpand en het risico van de lening komt bij de VvE te liggen. Om te garanderen dat de VvE aan de verplichtingen kan voldoen wanneer het servicegeld niet binnenkomt, wordt een waarborgfonds opgericht. Hieruit kan maximaal een jaar worden bijgesprongen wanneer een eigenaar niet betaalt. Na dat jaar is de eigenaar verplicht het huis te verkopen, een regel die al in veel overeenkomsten van VvE’s staat. Niet alleen wooncomplexen, maar ook de individuele deelnemers aan het project Woningen zonder Energierekening kunnen via de VvE een beroep doen op het waarborgfonds.

Subsidie

Gedeputeerde Staten van Drenthe zien in het Asser initiatief Ellen een mooi voorbeeld en waarborgen 800.000 euro van de lening bij de bank. Daarnaast willen ze 175.000 euro subsidie beschikbaar stellen, als de verbouwing (1,3 miljoen) net niet rendabel blijkt. De flat Ellen in de wijk Lariks telt 28 woningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu