Fragmentje van ark van Noach naar Assen

Het Drents Museum. Foto: Kees van de Veen

Een stukje hout dat onderdeel van de ark van Noach zou zijn geweest, is volgend jaar te zien in het Drents Museum in Assen.

Het museum mag het reliek lenen van de kathedraal in Etsjmiadzin in Armenië. Het fragment zal deel uitmaken van de tentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië. Het houtfragment van de ark zou in de 4e eeuw na Christus zijn gevonden door Jacob van Nisibis.

Volgens het oudtestamentische verhaal liep Noach, na het dalen van het water van de zondvloed lang vóór Christus, met zijn zelfgebouwde boot vol familie en beesten vast op de berg Ararat. Die staat overigens in Turks gebied, maar is vanuit Armenië bij mooi weer te zien. Volgens de overleveringen stammen de Armeniërs af van Hayk, een achter-achterkleinzoon van Noach.

In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië is te zien vanaf 12 april en omvat circa 170 archeologische voorwerpen.

menu