In dit gebied scharrelen ganzen in de winter hun kostje bij elkaar, maar dat verandert wanneer hier huizen komen.

Ganzenakkoord voor 500 woningen bij Kloosterveen Assen: slimme zet of waren natuurclubs te lief?

In dit gebied scharrelen ganzen in de winter hun kostje bij elkaar, maar dat verandert wanneer hier huizen komen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Dankzij een ‘ganzenakkoord’ tussen gemeente, provincie en drie natuurorganisaties kan Assen met 500 woningen uitbreiden bij Kloosterveen. Maar de Partij voor de Dieren in de Drentse Staten stelt er schriftelijke vragen over aan het provinciebestuur. Volgens de Statenfractie moet er eerst een oplossing komen voor de foeragerende ganzen.

Om dat woningbouwplan mogelijk te maken, zijn er volgens de Partij voor de Dieren op zijn minst extra maatregelen nodig, zoals een verlaging van de maximumsnelheid op de weg langs de Norgervaart van 80 naar 60 kilometer per uur. Dit vanwege de stikstofuitstoot „Daar zullen de aanwonenden ook blij mee zijn, want het is een gevaarlijke weg”, zegt Renate Zuiker van de PvdD.

Woningen schaars en duur

Woningen zijn schaars, prijzen rijzen de pan uit en mede vanwege strenge milieuregels valt het niet mee om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. De Asser wethouder Karin Dekker (GroenLinks) was dan ook opgelucht toen de gemeente Assen, de provincie Drenthe en drie natuurorganisaties afgelopen najaar het ganzenakkoord konden sluiten voor de uitbreiding van Kloosterveen met, in eerste instantie, 500 woningen.

In ruil voor allerlei toezeggingen voor natuurcompensatie slikten de drie natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe) hun bezwaren in en zagen ze af van een gang naar de rechter.

Kloosterveen ligt vlakbij natuurgebied Fochteloërveen. Hier overwinteren jaarlijks zo’n 20.000 toendrarietganzen. Zij overnachten in het natuurgebied, maar scharrelen overdag op weilanden en akkers in de omgeving hun kostje bij elkaar. Deze ganzen zijn nogal schuw en de vrees is dat het woningbouwplan hun rust danig verstoort. Ook leven er kraanvogels.

Provincie belooft maatregelen voor ganzen

Daarom maakten de natuurorganisaties aanvankelijk bezwaar tegen het bouwplan. Na overleg met provincie en gemeente werd besloten elkaar niet met juridische procedures te bestoken, maar om oplossingen te bedenken. Naar de foeragerende ganzen komt nog een onderzoek. Als daar uit naar voren komt dat er maatregelen nodig zijn, zal de provincie die laten uitvoeren en de kosten voor haar rekening nemen.

„We zijn om te beginnen verbaasd dat ze besluiten dat het woningbouwplan doorgaat, terwijl het onderzoek naar de ganzen en kraanvogels nog moet plaatsvinden”, zegt Renate Zuiker van de PvdD. Volgens Zuiker moet je eerst maatregelen nemen om de natuur te beschermen, dan pas kun je bouwen.

Zuiker wijst er ook op dat het Fochteloërveen dieprood kleurt op de kaart met natuurgebieden die lijden onder deze vorm van vervuiling. Ze vraagt zich dan ook sterk af of het bouwplan in dit opzicht echt wel verantwoord is en pleit er voor om tenminste de maximumsnelheid op de weg langs de Norgervaart te verlagen.

‘Er zijn harde toezeggingen gedaan’

Zijn de natuurorganisaties te lief geweest voor gemeente en provincie? Woordvoerder Fred Prak van Natuurmonumenten stelt dat er harde, concrete toezeggingen zijn gedaan. „Als de provincie die niet nakomt, zullen we wel in bezwaar gaan als de volgende fase van de uitbreiding van Kloosterveen aan de orde komt. We zijn met drie natuurorganisaties, die allemaal controleren wat er gebeurt.”

Natuurmonumenten wil ook de ogen niet sluiten voor het tekort aan woningen. „We willen meedenken aan een oplossing zonder de natuur in gevaar te brengen.”

Concreet moet er bescherming komen voor de plekken waar ganzen in de winter foerageren. Toendrarietganzen doen dit vooral op akkers waar ze oogstresten van mais, aardappel en suikerbieten eten. Als er bestaande gebieden verdwijnen moet de provincie dus nieuw foerageergebied zien te vinden. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden met de boeren om te compenseren voor eventuele schade.

menu