Gasselternijveen druk met voorbereidingen 150-jarig Oostermoerfeest

De bestuursleden van het Oostermoerfeest, vlnr. Stephanie Rutgers, Hilly ten Kate, Piet Wolters, Annet Everts , Mart Everts en Nick Kruizinga. foto JASPAR MOULIJN

Voor de optocht hebben zich inmiddels elf praalwagens gemeld en de meest fanatieke dorpsbewoners zijn al begonnen te bouwen. Gasselternijveen is druk met de voorbereidingen voor het Oostermoerfeest dat 17 tot en met 22 juli plaatsvindt in het dorp.

Extra groot feest dit jaar, want de tentoonstelling viert haar 150-jarige bestaan.

Zeven inwoners zijn al maanden aan het vergaderen over deze bijzondere Oostermoer-editie. Dat er zo snel een bestuur werd gevormd, is bijzonder. Het is de Middenveldtentoonstelling bijvoorbeeld al twee keer niet gelukt een feest op touw te zetten. „De Oostermoer heeft nog nooit moeite gehad met het vinden van vrijwilligers”, weet Piet Wolters (64), voorzitter van Stichting Oostermoer Gasselternijveen. „Gelukkig maar, want juist bij dit feest is het belangrijk dat het hele dorp meedenkt en meedoet.”

Van landbouwtentoonstelling naar optocht met praalwagens

Hoe zat het ook alweer met de Oostermoer-tentoonstellingen? Het begin van de traditie gaat terug naar het jaar 1868. De Oostermoer begon toen als een landbouwtentoonstelling, waar de nieuwste landbouwvoertuigen werden geshowd en waar veekeuringen werden gehouden. De tentoonstelling vond de jaren daarna afwisselend plaats in een van de (toenmalige) Oostermoer gemeentes: Zuidlaren, Annen, Gieten, Gasselte en Borger. Gaandeweg verschoof het agrarische feest steeds meer naar een dorps- en volksfeest.

Tegenwoordig zijn de optocht met de praalwagens en de versierde bogen, tuinen en straten de hoogtepunten van het feest. „Tot nu toe doen vijftien van de twintig straten mee met de versiering en verlichting van hun straten en tuinen”, vertelt Wolters. „Sommige maken ook een wagen. Net als ouderenopvang de Sociale Huiskamer, de ijsvereniging, de school en de kinderopvang.” Een hoop aanmeldingen. Toch hoopt het bestuur op meer deelnemers. „We hopen dat ook de andere straten, groepen en verenigingen in het dorp zich nog aanmelden. Wat zou het mooi zijn als iedereen deze speciale editie meedoet!”

Want alleen met z’n allen kunnen we deze plattelandstraditie in stand houden, zegt Wolters. „Dat is belangrijk omdat het goed is in de sfeer van verbroedering, samenwerking en saamhorigheid. Inwoners zijn op allerlei fronten actief in het dorp, dan kan het ook geen kwaad dat er eens in de zoveel tijd feest is!”

Bestuur broedt op spetterend programma

Met hulp van de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer, de overkoepelende organisatie voor de vijf Oostermoerregio’s en de Vijfkampcommissie, broeden Wolters en de andere bestuursleden momenteel op een spetterend programma. Hoewel nog niet alle onderdelen vast staan, licht de voorzitter alvast wat tipjes van de sluier op. „Voor de officiële opening zoeken we een aansprekende naam”, zegt hij mysterieus. „Misschien wordt het wel Kjeld Nuis!” Ook probeert het bestuur een optreden te regelen van een 150-koppig kinderkoor. „Andries Middelbos componeert een speciaal Oostermoerlied voor hen. We hopen dat uit alle vijf voormalige Oostermoergemeentes dertig kinderen willen meedoen.”

Een ander bijzonder onderdeel is het feest in de feesttent met Easy Rider, de beroemde jeugdsoos die zijn hoogtijdagen beleefde in de jaren ’60 en ’70. „Twee mannen die daar vroeger de plaatjes draaiden willen de sfeer van toen terugbrengen naar Back to the sixties and seventies .” Het paardenmennen en de trekkertrek zijn vaste onderdelen uit het programma die nog een agrarisch karakter hebben.

Natuurlijk worden nog veel meer onderdelen toegevoegd, maar Wolters vindt ook dat een en ander een verrassing moet blijven. „Het wordt een aaneenschakeling van hoogtepunten”, belooft hij plechtig. „We maken er hoe dan ook een onvergetelijk feest van.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe