Als er al gaswinning plaatsvindt in Drenthe, dan zijn er meer waarborgen nodig voor het voorkomen van schade en voor een goed herstel als die onverhoopt toch ontstaat.

De overheid moet opkomen voor de belangen van zijn inwoners, daarom moet de provincie Drenthe er hard aan blijven trekken dat deze zaken goed geregeld worden. Nagenoeg alle Statenfracties steunden woensdag fractievoorzitter Bernadette van den Berg van de ChristenUnie in haar conclusie dat er een tandje bij moet.

Waar let de provincie op?

Het provinciebestuur zal op een rijtje zetten waar de provincie allemaal op let als het bij het Rijk zijn mening geeft over de gaswinning, beloofde Van den Bergs partijgenoot gedeputeerde Tjisse Stelpstra. „Dan gaat het om het volgen van wat er allemaal in de bodem gebeurt, of putten lekken, risico’s op aardbevingen enzovoorts.”

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over een winningsvergunning van de NAM stelde zij vragen aan het provinciebestuur. De kwestie kwam woensdag in een commissievergadering ter sprake.

Alleen de PVV vindt dat de bestaande regelingen wel afdoende zijn. Fractielid Sonja Kort vroeg zich af waarom er zoveel aandacht is voor de schade bij gaswinning, terwijl die bij de plaatsing van windturbines onderbelicht zou blijven.

Onbetrouwbare overheid

Maar volgens Thomas Blinde (JA21) gaat het vooral om de betrouwbaarheid van de overheid. Die moet er op toezien dat schade bij mijnbouwactiviteiten zo veel mogelijk wordt voorkomen en voor een goede schaderegeling voor het geval die onverhoopt toch ontstaat. „De gaswinning is onnodig gepolitiseerd en doordat zij dit niet goed vastlegde”, vindt Blinde. „Jammer omdat aardgas een schone brandstof is.”

Volgens Thea Potharst (Partij voor de Dieren) is aardgas allerminst schoon, gezien de chemicaliën die nodig zijn om het gas uit de bodem te halen. Zij wil zo snel mogelijk af van de fossiele brandstoffen.

Dit laatste is volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) niet reëel: ondanks alle inspanningen om alternatieven te ontwikkelen, zullen we voorlopig aardgas nog nodig hebben. Politiek Den Haag is verantwoordelijk voor de vergunningen voor de gaswinning, maar volgens Stelpstra is daar een open oor voor de zorgen vanuit Drenthe en zijn er goede contacten, zowel formeel als informeel.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe