In Drenthe nemen de zorgen toe dat de opwekking van duurzame energie een steeds groter beslag op het landschap legt.

Zonnepanelen als bescherming van appels en bessen. Waarom ook niet?

In Drenthe nemen de zorgen toe dat de opwekking van duurzame energie een steeds groter beslag op het landschap legt. Foto Shutterstock

Boeren zijn er niet blij mee als kostbare akkers en weidegronden vol met zonnepanelen komen te staan. Maar als het dan toch moet, dan kun je het beste landbouw met energieopwekking combineren, zegt Brenda Timmerman van landbouworganisatie LTO Noord.

„Zonnepanelen kunnen prima dienst doen als hageldak. Je kunt daar producten op telen die erg kwetsbaar zijn voor hagel, zoals appels en bessen.”

„We moeten in Drenthe kijken naar nieuwe manieren om tot slimme combinaties te komen. Door verrijdbare zonnepanelen te gebruiken, kun je dit bereiken”,, zegt Timmerman. Onderzoeksinstituut TNO is al bezig met de ontwikkeling daarvan.

Groei aantal zonne-akkers beperken

Timmerman reageert op het besluit van de provincie Drenthe om de groei van het aantal zonne-akkers te beperken. Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten heeft gedeputeerde Henk Brink (VVD, ruimtelijke ordening) hierover met de gemeenten afspraken gemaakt.

LTO Noord dringt al enkele jaren aan op dit soort afspraken, omdat de stormachtige groei van het aantal zonne-akkers voor de landbouw geen goede ontwikkeling is. De vrees is onder meer dat de opkomst van zonneparken leidt tot stijgende grondprijzen.

Timmerman: „Je kunt met gewone landbouwproducten nooit zoveel geld verdienen als met het opwekken van energie. Daarom is het voor een individuele boer aantrekkelijk om zijn land te verhuren aan een energiebedrijf. Je bent voor tien, vijftien jaar verzekerd van inkomen, terwijl het werk ook nog eens door dat energiebedrijf wordt gedaan.”

Taak voor Drenthe

De provincie Drenthe heeft echter een taak bij het opwekken van duurzame energie. Drenthe moet 10 procent van de duurzame energie in Nederland gaan opwekken. Onlangs is de Regionale Energie Strategie vastgesteld waarin staat hoe dat moet. In de provincie moet voor 1380 hectare land voor energieopwekking worden gebruikt. Daarvan is 760 hectare al ingevuld. Nog 350 hectare kan nog zonnepark worden, van de overige 270 staat nog niet vast of er zonnepanelen of windmolens komen te staan, of een andere duurzame energievorm.

„We hebben afgesproken dat we het hierbij laten”, zegt Brink. „Als dit vol is, moeten energiebedrijven zonnepanelen op daken plaatsen en dergelijke. Dat heeft onze voorkeur, maar voor energiebedrijven is het veel makkelijker om een akker vol met panelen te leggen.”

Nog niet zo lang geleden betoogde Brinks collega Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) dat het zo’n vaart niet liep met energiebedrijven die Drenthe vol willen leggen met zonnepanelen. Maar een meerderheid van Provinciale Staten denkt daar dus iets anders over en wil meer waarborgen dat dit niet gebeurt.

Capaciteit Drentse stroomnet

Brink wijst er op dat er momenteel hard wordt gewerkt om de capaciteit van het Drentse stroomnet te vergroten. De beperkte mogelijkheden van het Drentse net beperken nu nog de mogelijkheden voor energieopwekking. „Ze bouwen flink aan transformatorstations en dergelijke. Daarnaast beperken ook andere provincies de mogelijkheden voor het bouwen van zonne-akkers. Zo wordt Drenthe steeds aantrekkelijker voor energiebedrijven.”

Een ongebreidelde groei van zonneparken zou de schoonheid van het Drentse landschap schaden en dat is, zeker tijdens de coronacrisis, een enorm belangrijke factor gebleken, benadrukt Brink.

Voor een slimme oplossing is de gedeputeerde echter altijd in en daarom omarmt hij het voorstel van Brenda Timmerman van LTO Noord. „We laten ruimte voor dergelijke vormen van dubbelgebruik. Denk aan zonnepanelen op voormalige vuilstortplaatsen, op de zandwinningslocatie of op Groningen Airport Eelde.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu