Gedeputeerde Staten houden vast aan FOC in Assen

Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt komt het Factory Outlet Center bij Assen er.

Het college legt de plannen voor een Factory Outlet Center met een positief advies voor aan Provinciale Staten. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) zijn er geen redenen om af te wijken van het standpunt van de gemeente Assen. ,,Wij zien binnen onze uitgangspunten voor de ruimtelijke ordening geen redenen om niet mee te werken."

De statencommissie Omgevingsbeleid praat op woensdag 23 november over het FOC. De VVD heeft al laten weten tegen te zijn. Daarmee staat een meerderheid in Provinciale Staten op losse schroeven. Stelpstra wil echter de discussie met de Staten aan gaan. ,,Wij gaan af op wat partijen in officiële gremia zeggen, niet op wat ze in de media zeggen''.

De plannen voor een winkelcentrum bij het TT Circuit zorgen al tijden voor veel ophef. De winkeliers in de binnenstad van Assen zijn mordicus tegen, omdat ze bang zijn dat het centrum daardoor nog meer leegloopt. Stelpstra zegt een ruimtelijke afweging te maken. ,,En het is vooral aan Assen om de lokale afweging te maken.'' VVD-gedeputeerde Henk Brink sluit zich aan bij Stelpstra.

Initiatiefnemer Raymond Coronel is blij met het standpunt van GS, maar niet verrast. ,,Ik wist dat dit in voorbereiding was. Ze hadden nog wat vragen, waaruit ik wel kon concluderen dat ze met dit plan verder wilden.'' 

Woensdagmiddag 23 november wordt een stuk spannender, denkt Coronel. Dan buigen de provinciale staten zich over het outlet center. ,,Dat wordt moeilijk: 50/50 procent of het wel of niet gaat lukken.'' 

Coronel werkt de komende drie werken hard door. Hij gaat onder andere met potentiële buren bij het TT Circuit praten. ,,Met een outlet hebben de andere plannen (zoals TT Plaza en het ijscomplex, red.) meer kans van slagen. Zo'n terrein geeft een enorme impuls aan de regio.''     

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
FOC
menu