De soap rond vervanging van het dak van MFC De Brink in Sleen duurt voort. Vandaag in de zoveelste aflevering: zegde wethouder Joop Brink toe alle extra kosten voor zijn rekening te nemen? Volgens het bestuur van het dorpshuis wel.

Voor de vaste volgers gesneden koek, voor anderen toch even een terugblik. Te beginnen in 2005, wanneer de gemeente Coevorden het voormalige gemeentehuis van Sleen overdraagt aan de stichting om er een multifunctioneel centrum van te maken.

Of destijds duidelijk is dat er asbesthoudende leien op de piramide daken van de latere aanbouw liggen? Daarover verschillen de meningen. Feit is dat MFC De Brink en de gemeente al sinds 2015 spreken over vervanging van het omstreden dak.

Achter de schermen is er vervolgens jarenlang bedrijvigheid. Maar uitwerking van de plannen gaat om verschillende redenen niet door, schrijven burgemeester en wethouders. Pas vorig jaar besluit de gemeente dan toch 175.000 euro vrij te maken voor vervanging van het dak.

Steigers staan al om het gebouw heen

Mooi, eindelijk dan toch! Denkt het bestuur, dat voortvarend de aannemer inschakelt. Beginnen we nog voor de zomer met de werkzaamheden, dan zijn we mooi in september klaar als het nieuwe seizoen begint, is de gedachte. De steigers staan al om het gebouw heen als er ineens een kink in de kabel komt.

,,Tot ieders verbazing moest vervanging van het dak alsnog worden getoetst door de monumentencommissie’’, blikt raadslid Jan Tempels (BBC2014) terug. Het advies laat zich raden: niks geen normale dakpannen, de leien moeten terug! Nieuwe, zónder asbest. De steigers kunnen weer worden afgebroken, de aannemer kan op zoek naar een nieuwe klus.

De toegezegde 175.000 euro blijft staan, schrijven B en W. ‘De eventuele meerkosten, die ontstaan door de benodigde aanpassingen, zullen achteraf naar redelijkheid en billijkheid door de gemeente gecompenseerd worden’.

Nieuwe rekening een stuk hoger

Het gaat fout als de aannemer met een nieuwe rekening komt. Die is met 275.000 euro een stuk hoger dan de vorige. Waardoor? De nieuwe asbestvrije leien blijken een stuk duurder dan de geplande dakpannen.

Nieuw overleg volgt, waarbij iets wonderlijks gebeurt. Alle aanwezige bestuursleden horen volgens voorzitter Henk Nieuwenhuizen wethouder Joop Brink iets anders beloven dan naderhand blijkt. ,,De wethouder heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Wij allen zijn ervan overtuigd dat hij toen heeft toegezegd het hele bedrag voor zijn rekening te nemen. Later kwam Brink daarop per mail terug: de gemeente Coevorden 50.000 euro, wij 50.000 euro.’’

‘Fifty-fifty, luidde de afspraak’

Joop Brink spreekt de toezegging tegen. ,,Over de laatste 100.000 euro hebben we een deal gesloten met De Brink. We doen dat fifty-fifty, luidde de afspraak. Toen we de notulen van de vergadering toestuurden, liet De Brink weten het heel anders begrepen te hebben. Dat is dan jammer, maar als eigenaar van het gebouw mag de stichting ook een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Wij zijn als gemeente buitengewoon coulant geweest.’’

BBC2014 staat moederziel alleen in de kritiek op de wethouder, bleek deze week. Alle andere fracties in de Coevorder gemeenteraad verbazen zich erover en zijn van mening dat er juist sprake is geweest van een vruchtbare samenwerking. ,,Zo niet, dan moet het bestuur maar naar de geschillencommissie stappen’’, vindt PvdA’er Gilbert Mulder.

‘Het loont niet om ruzie te maken met de gemeente’

Dat doet MFC De Brink niet. Voorzitter Nieuwenhuizen: ,,Degene met de portemonnee heeft het voor het zeggen. Het loont niet om ruzie te maken met de gemeente, want we moeten nog verder met elkaar. Die 50.000 euro zullen we uit onze eigen spaarpot moeten halen. Dat gaat ten koste van toekomstig onderhoud aan het gebouw en plannen om te verduurzamen. Heel jammer.’’

De steigers staan inmiddels weer rond het gebouw. Nog even en dan zijn alle leien vervangen door asbestvrije exemplaren. ,,Dit had in hele goede harmonie afgesloten kunnen worden’’, zegt Brink. Wordt vervolgd? Dat ligt aan BBC2014, of die er verder werk van wil maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe