Knip de band tussen de exploitanten van gasvelden en gedupeerden van aardbevingen helemaal door. Die oproep doet de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra in een brief aan minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken).

Drentse gedupeerden van aardbevingen dreigen volgens Stelpstra nog zaken te moeten doen met gaswinners als de NAM of Vermillion. Geen goede zaak, vindt Stelpstra. ,,Wij willen de omgekeerde bewijslast en een onafhankelijk schadefonds'', zegt Stelpstra.

Schadeprotocol komt over een jaar

Hij reageert op Wiebes' reactie op een advies van de Tcbb (Technische commissie bodembeweging) over hoe om te gaan met schade bij kleine gasvelden, zoals in Drenthe. ,,Positief is dat de minister voor medio 2020 een schadeprotocol aankondigt. Dat wordt dan ook tijd'', stelt Stelpstra. Hij is echter minder te spreken over Wiebes' standpunt dat er wel publieke bemoeienis moet zijn, maar geen publieke afhandeling. ,,Zo blijft de minister op het standpunt staan dat bij de schadeafhandeling bij kleine gasvelden bewezen moet worden dat de schade door een aardbeving is veroorzaakt. Wij vinden dat in een bepaald gebied rondom een aardbeving altijd de omgekeerde bewijslast moet gelden.''

Onafhankelijk schadefonds

Daarnaast vindt Stelpstra dat er een onafhankelijk schadefonds moet komen. ,,Daar moet de minister voor zorgen. Hij moet zelf maar zien hoe hij dat regelt en waar hij dat geld vandaan haalt. Ook zo'n fonds voorkomt dat gedupeerden afhankelijk zijn van het bedrijf dat het gas exploiteert.''

Tenslotte vindt Stelpstra dat Wiebes klare wijn moet schenken over de status van de adviezen van de landelijke Commissie Mijnbouwschade. ,,De minister stelt dat hij wel met de exploitanten wil overleggen over het bindende karakter ervan, maar wij vinden dat hij gewoon moet zeggen dat die bindend zijn.''

Gelijke monniken

,,We willen gewoon het principe gelijke monniken, gelijke kappen'', vult commissaris van de Koning Jetta Klijnsma aan. In Groningen geldt al langer de omgekeerde bewijslast en probeert de overheid gaswinner NAM zo veel mogelijk uit de schadeafhandeling te houden. Terwijl inwoners van Noord-Drenthe even goed schade hebben door bevingen rondom het Slochterenveld én ook nog te maken hebben met bevingen rondom kleine gasvelden in Noord-Drenthe.

De minister vindt echter dat de situatie in Groningen dermate uitzonderlijk is, dat hij de Groningse aanpak niet zomaar naar de kleine gasvelden en de zoutwinning wil overhevelen.

Veel gedupeerden van mijnbouwschade hebben het gevoel dat ze alleen tegen een machtige reus moeten knokken als ze bij de NAM of een ander mijnbouwbedrijf een claim indienen. De minister onderkent dit probleem, maar stelt dat hij dit kan voorkomen door een onafhankelijke partij de schade te laten onderzoeken. De omgekeerde bewijslast wil hij echter alleen voor de zaken rondom de gaswinning in Groningen toepassen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe