Er komt een nieuwe geluidswal in Spier en dat wordt een wal met klimop aan beide zijden. Het college van B en W wil de opdracht direct aan een aannemer geven om tijd te winnen, maar een deel van de raad pleit voor een meervoudige aanbesteding.

Twee jaar geleden is het dat de versgebouwde geluidswal begon in te storten. Constructiefouten en verkeerde materiaalkeuzes, bleek later. De inwoners van Spier horen sindsdien het verkeer van de A28 weer door de slaapkamer razen. Het wachten is op de nieuwe geluidswal.

‘Zorgen dat Spier niet nog een zomer in lawaai hoeft te zitten’

De klankbordgroep in Spier is duidelijk: uit de vier opties voor een nieuwe geluidswal moet gekozen worden voor een groene geluidswal met een harde kern en klimop aan beide kanten.

Wethouder Jan Schipper (CDA) stelt voor om de aanbestedingsprocedure over te slaan en de opdracht rechtstreeks aan één aannemer te gunnen. Die aannemer vraagt hier 750.000 euro voor, daarbovenop moet het oude scherm nog voor 325.000 worden afgeschreven. Volgens Schipper scheelt het drie maanden tot een half jaar als de meervoudige aanbesteding wordt overgeslagen. ,,Laten we zorgen dat Spier niet nog een zomer in het geluid hoeft te zitten.’’

Het enkelvoudig aanbesteden is niet gebruikelijk voor zo’n grote opdracht en ook niet zonder risico, zien ook de fracties van D66, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Zij zijn het niet eens met het voorstel.

‘Waarom worden er geen stappen ondernomen tegen vorige aannemer?’

ChristenUnie vraagt zich af of het niet wat goedkoper kan, als er meerdere offertes worden opgevraagd. ,,Beter een goed voorstel en dan drie maanden langer wachten.’’

Jan Jonker Gemeentebelangen is het daar mee eens: ,,De geluidswal van Spier is de grootste financiële blunder van onze gemeente te noemen. Er is een flater van 1,1 miljoen euro geslagen. Er worden geen stappen ondernomen naar de vorige aannemer, waardoor het er alle schijn van heeft dat het probleem in ons huis ligt. Wij kunnen hier niet zomaar mee instemmen.’’

Gemeentebelangen was niet de enige partij die vragen had over de vorige aannemer (Bouwhuis) en het adviesbureau dat de constructie van tevoren had doorgerekend en goedgekeurd (Sweco).

Enkelvoudig aanbesteden is een risico

Wethouder Schipper zei dat er nog steeds gesprekken zijn met Bouwhuis over een oplossing, als die op niets uitlopen wordt er alsnog een juridische procedure gestart. Bouwhuis ontkent dat er constructiefouten zijn gemaakt. Volgens Bouwhuis hebben derden de afstandshouders doorgeknipt. Uit onderzoek van de politie kwam geen bewijs voor sabotage. Ook met het adviesbureau wordt nog ,,een goed gesprek’’ gevoerd volgens Schipper.

D66 vreest dat het enkelvoudig aanbesteden juist nog meer zou kunnen vertragen: ,,Wat als de nummer twee van de vorige aanbesteding een zaak begint tegen ons? Wat als Bouwhuis dit doet omdat hij de zaak met een groene wal had kunnen rechtzetten?’’

Het onderwerp komt binnenkort in de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Midden-Drenthe